KAFFED Yönetim Kurulu Toplandı

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) 26 Kasım 2017 tarihinde yapılan 8. Olağan Genel Kurulunda seçilen KAFFED Yönetim Kurulu ilk toplantısını 24 Aralık 2017 Pazar günü Genel Başkan Yaşar ASLANKAYA Başkanlığında Federasyon Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi.
 
Yönetim Kurulu toplantısında güncel konular görüşüldü.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılması planlanan etkinliğe ilişkin hazırlıklar müzakere edildi. 
 
Bu konudaki çalışmaları yürütmek üzere Genel Başkan Yaşar Aslankaya başkanlığında bir komisyon yetkilendirildi.
 
Toplantıda çalışma gruplarının üyelerinin belirlenmesine, aidat borcu bulunan derneklerin uyarılmasına, kurulmuş olan SMS sisteminin devreye alınarak etkinleştirilmesine ve Federasyon’a gelir getirici öteki sistemler üzerinde de çalışılmasına karar verildi.
 
Toplantıda Genel Kurul süreci değerlendirildi, Federasyonun mali durumu ve devam etmekte olan projeler görüşüldü. Dünya Çerkes Birliği ve Dünya Abhaz-Abazin Kongresi ile ilgili Yönetim Kurulu’na brifing verildi.
 
Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:
 
Genel Başkan Yardımcıları: Yıldız Şekerci ve Janberd Dinçer
 
Genel Sekreter: Serpil Yılmaz Dizdarlar
 
Mali Sekreter: Atilla Mutlu Alkış
 
Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri: Filiz Çelik
 
Sosyal İşler ve Bölgesel Etkinlikler Sekreteri: Ünal Uluçay
 
Federasyon Bünyesinde Görev yapacak komisyonlar ile çalışma grupları ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:
 
Anadil Komisyonu: Yıldız Şekerci, Bilge Eken, Fikret Kınık, Sevinç Baykan
 
Siyasi İlişkiler Komisyonu: Ünal Uluçay ve Hakan Alpaslan
 
İletişim ve Sosyal Medya Komisyonu: Serpil Dizdarlar, Janberd Dinçer
 
Gençlik Komisyonu: Janberd Dinçer, Salih Cantürk, Gupse Meral, Sedat Karahan
 
Xabze Komisyonu: Atilla Mutlu Alkış, Bahattin Çalışkan
 
Mülteci Komisyonu: Bahattin Çalışkan, Kutluay Yağan, Seyyit Bolat
 
Adıgey-Kıyıboyu Şapsığ Çalışma Grubu: Yıldız Şekerci, Bilge Eken, Filiz Çelik, Adnan Arslan, Ersin Özen, Sevinç Özden
 
Kabardey Balkar / Karaçay - Çerkes Çalışma Grubu: Samit Tokmak, Fikret Kınık, Atilla Mutlu Alkış
 
Abhazya Çalışma Grubu: Ali Can, Kutluay Yağan
 
Çeçenistan-İnguşetya Çalışma Grubu: Murat Yıldırım
 
Osetya Çalışma Grubu: Janberd Dinçer

nanKaffed
Share