Kafkas Dernekleri Federasyonu Yeni Yönetimi Seçildi

Kafkas Dernekleri Federasyonu VIII. Olağan Genel Kurulu 26 Kasım 2017 Pazar günü Tes-İş Sendikası Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Olağan Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yaşar Aslankaya, Çerkeslerin Rusya, Kafkasya, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan akrabaları ile birlikte bu ülkeler arasında bir barış köprüsü olduğunu ve böyle kalacağını söyledi.

Aslankaya eşsiz bir dil, kültür ve yaşam biçimi olan Çerkeslerin bugün dilinin, kimlik ve kültürünün yok olma tehlikesi altında olduğunu hatırlatarak, her toplum gibi Çerkeslerin de kendi kimliğini koruma, dilini ve kültürünü yaşatma hakkı bulunduğunu hatırlattı.

Yaşar Aslankaya Türkiye Çerkeslerinin Rusya Federasyonu'ndan soykırımı kabul etmesini, Çerkes halkına "sürgünde yaşayan ulus" statüsü tanımasını, çifte vatandaşlık hakkı vermesini, Anavatan'a dönüşün kolaylaştırılmasını ve Anavatan ile diaspora arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini beklediklerini bildirdi.

Aslankaya, dünyadaki Çerkeslerin büyük çoğunluğunun Türkiye'de yaşadığını fakat Çerkes dili ve kimliği hızla yok olurken Türkiye Cumhuriyeti’nden yeterli destek görmediklerini de ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nden beklentilerini de "Temel hak ve özgürlükleri esas alan insana saygılı bir anayasal zemin sağlanmalı, kimlik ve kültürel haklar güvence altına alınmalı, Anadilde eğitim yaşama geçirilmeli, TRT tarafından Çerkeslerin TV ve radyo yayınları yapılmalı, Çerkes kültürüne yönelik sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir. Soykırım tanınmalı ve dönüş hakkı desteklenmelidir.  Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri ile ilişkiler güçlendirilmeli ve Abhazya ve Güney Osetya tanınmalı, bu ülkelere doğrudan ulaşım hakkımız güvence altına alınmalıdır" şeklinde ifade etti.

Yaşar Aslankaya,  Türkiye'nin tüm kimliklerin "eşit yurttaş" seviyesine gelmesi ile daha huzurlu, demokratik ve yaşanır bir yer olacağını söyledi.

KAFFED Genel Kuruluna AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alpaslan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem ile Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katılarak birer konuşma yaptı.

Genel Kurula ayrıca Anavatandan ve diaspora derneklerinden de çok sayıda katılım oldu. Abhazya Demografya Başkanı Beslan Dbar, Kabardey Kongresi Başkanı Aslan Beshtoev, Adıgey Adıge Xase Başkanı Ramazan Tlemeshov, Xase yöneticisi Aslan Tsıkushev, Krasnodar Adığe Xase Başkanı Sokht Asker, Abhazya Adıge Xase Başkanı Muayed Afaunov, Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ertan Doğtaş ve Ürdün Çerkes Derneği Başkanı Janbek Zühdi de katılımcılar arasında idi. Misafirlerimiz de birer konuşma yaparak, katılımcıları selamladı, DÇB, anadil ve kültür konularına değindiler. 

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporu, Mali rapor ve Denetleme Raporu okundu ve onaylandı. Yönetimde Kadın kotası uygulanması ve Gençlik Meclisi kurulmasını da içeren çeşitli tüzük değişiklikleri tartışılarak kabul edildi. Ayrıca Dünya Çerkes Birliği ile ilişkilerde yaşanan sorunlar ile diğer diaspora örgütleri ile ilişkilerin geliştirilmesi konuları da ele alıdı.  Tüm bu görüşmelerin ardından aday liste okunarak oylamaya geçildi.  

Yapılan oylama sonucunda Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Dünya Çerkes Birliği Delegelerinin seçilmesi ile genel kurul sona erdi. 

Yeni yönetim kurulu listesi alfabetik sırayla ekteki gibidir. 

 

td> tr> td> tr> tr> td> td> tr> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> tr> td> tr> td> tr> td> tr> td> tr> tbody>

Kafkas Dernekleri Federasyonu

8. Olağan Genel Kurulu, 26 Kasım 2017

         

Genel Başkan

 

YAŞAR ASLANKAYA

   
         

Yönetim Kurulu

 

Onur Kurulu

 

DÇB Delegeleri

Asil

 

Asil

 

Adnan Özdemir

Adnan Arslan

 

Aslan Arı

 

Bilge Eken

Ali Can

 

Nejla Dinçer

 

Cengiz Atalar

Atilla Mutlu Alkış

 

Muhittin Ünal

 

Cengiz Efe

Alin Sezer

 

Sabiha Tokmak

 

Cengiz Gül

Bahattin Çalışkan

 

Cihan Candemir

 

Cihan Ertok

Bilge Eken

 

Yedek

 

Demir Kızılkaya

Fikret Kınık

 

Hikmet Kandemir

 

Doğan Duman

Filiz Çelik

 

Rauf Bozkurt

 

Ergun Yıldız

Janberd Dinçer

 

Vacit Kadıoğlu

 

Erhan Savkaf

Samit Tokmak

     

Fethi Kanşat

Serpil Dizdarlar

 

Denetleme Kurulu

Filiz Çelik

Seyyit Bolat

 

Asil

 

Haydar Timurlenk

Ünal Uluçay

 

Atilla Doğan

 

Hakan Aydemir

Yıldız Şekerci

 

Hasan Seymen

 

İrfan Vurdem

Yedek

 

Murat Özkan

 

Lisan Alkış

Bahadır Gümüş

 

Rahşan Yılmaz

 

Nesrin Alpan

Ersin Özen

 

Zeki Kartal

 

Orhan Sarı

Gupse Meral

 

Yedek

 

Ramazan Ersöz

Hakan Alparslan

 

Ergün İlçin

 

Servet Apiş

Hakan Karuk

 

Janseri Özen

 

Vacit Kadıoğlu

Haşim Polat

 

M.Aziz Özbek

 

Yıldız Şekerci

Hülya Şahin

     

Yunus Sevimli

Kutluay Yağan

     

Yusuf Taymaz

Leyla Atalar

     

 

Murat Yıldırım

       

Salih Cantürk

       

Sami Korkut

       

Sedat Karahan

       

Sevinç Baykan Özden

     
table>

 


nanKaffed

Share