Kaffed Guaşo Ruslan’ın Yanında

Kaffed Yönetim Kurulu ve Adıgey Çalışma Grubu üyelerinden oluşan heyet Guaşo Ruslan’ı ziyaret etti.

Kaffed heyeti, 6 Ekim günü Kıyı Boyu Şapsığ Bölgesi Adıge Xace başkanı Çaçuh Mecit ile görüştü. Heyet daha sonra Guaşo Ruslan'ı köyünde ziyaret etti.

Bilindiği gibi Guaşo Ruslan 21 Mayıs’ta, Kafkas Rus Savaşları’nda hayatını kaybeden atalarını anmak için düzenlenen törene katıldığı ve bir konuşma yaptığı için suçlu bulunmuş, verilen cezanın Çerkes toplumuna karşı adaletsiz bir tutum olduğu görüşü ile açlık grevine başlamıştı.

5 Ekim günü Krasnodar’da gerçekleştirilecek temyiz duruşması 16 Ekim'e ertelenmiş, Guaşo Ruslan 11 Eylül'de başladığı açlık grevini, hedefine ulaştığı için, sona erdirmişti.

Kaffed Yönetim Kurulu ve Adıgey Çalışma Grubu üyeleri Yıldız Şekerci, Filiz Çelik ve Adnan Arslan’dan oluşan heyet, Türkiye’li Çerkeslerin ve Kaffed Genel Başkanı Haundoko Yaşar Aslankaya’nın selamını getirdiklerini söyledikten sonra,

“Dünyanın hiçbir yerinde Atalarını anmak bir suç değildir, suç olamaz. Verilen bu cezanın, küçük halkların değerlerini yok etmeye yönelik bir uygulama olduğu görüşüyle seni destekliyoruz. Davanda haklı olduğun er geç kabul edilecektir.

Yaptığın bu haklı eylem anavatan ve diasporada çok büyük etki yarattı ve desteklendi. Adıge halkının sorunlarına gösterdiğin duyarlık ve haklı mücadelen için sana teşekkür ederiz.

Seninle birlikte devam eden hukuki sürecin de takipçisi olacağız.

Kaffed aracılığı ile diasporaya söylemek istediklerini aktarmayı bir görev biliyoruz.” dedi

Guaşo Ruslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek aşağıdaki mesajı iletmek istediğini söyledi:

“Bizim halkımız, nasıl birlik ve dayanışma içinde olacağını gösterdi. Yaptığım eylemin, insanların duyarlılığını artırdığını, dayanışmayı sağladığını ve amacına ulaştığını gördüm. Bu arada benim için üzülenleri de düşünerek, bir provakasyonla insanlarımızın zarar görmesinden endişe ettiğim için açlık grevini bırakma kararı aldım.

Bizim amacımız kavga değil.

Bu süre içinde bir ve beraber olduk.  Pek çok yerden destek aldım. Sizlerin buraya kadar gelip beni ziyaret etmeniz beni daha da güçlendirdi.

Sizin burada yeriniz, yurdunuz, dönebileceğiniz toprağınız var. Bu topraklar bizim topraklarımız. Bunlar bizim helalimiz. Biz sayısı milyonları aşan bir halkız. Dönebilenler mutlaka dönsünler, dönemeyenler kendi bulundukları ülkelerde sağlıkla yaşasınlar.

Kimliğinin bilincinde olan, yücelten, dil bilse de bilmese de Adıgeliği yüreğinde hisseden herkese selam olsun.”

Guaşo Ruslan'ın haklı davasının takipçisi olacağını belirten heyet, Çığ Daxe'de iyi niyet temennisinde bulunduktan sonra Maykop'a döndü.


{gallery}/haber/federasyon/2017/GuasoRuslan{/gallery}


nanKaffed

Share