Çığ Daxe’nin Hazin Öyküsü

Kıyı Boyu Şapsığ Bölgesinde Şaxe Nehri, Fişt Dağından çıkar ve Karadeniz’e dökülür. Etrafında sağlı sollu 74 köy vardır. Bu köyleri bir hafta içinde yaktılar. Köyde oturanları kadın, çocuk Çığ Daxe’nin altında topladılar. Köylerine dönemesinler diye etrafları Kazak askerleri ile çevriliydi. Köylerinden çıkarılan 3006 kişi 3 ay boyunca burada kendilerini Türkiye’ye götürecek gemileri beklediler. Tuvaletleri yoktu, çocuklar kurtlandılar.

O günden bu yana Kutsal Ağaç olarak kabul edilen Çığ Daxe, insanların ziyaret ettiği, dua ettiği, dilekte bulunduğu bir yer oldu. Karadeniz kıyısında yaşayan Şapsığ’lar senede bir defa, Rus-Kafkas savaşlarında ölenlere dua etmek için bu ağacın altında toplanırlar.

Çeviren: Huşt Emel


nanGuaşo Ruslan

Share