Kaffed Gençlik Meclisi İkinci Toplantısını Eskişehir’de Gerçekleştirdi

Kafkas Dernekleri Federasyonu’na bağlı derneklerin gençlik yapılarının ortak iletişim, fikir ve eylem platformu olan Kaffed Gençlik Meclisi ikinci toplantısını 15.07.2017 tarihinde Eskişehir Kafkas Kültür ve Dayanışma Dernek gençlerinin talepleri doğrultusunda Kaffed Yönetim Kurulunca oluşturulan  Gençlik Meclisi ilk toplantısını 8 Nisan 2017 tarihinde Ankara Çerkes Derneği ev sahipliğiyle yapmıştı. Bu toplantıların devamı niteliğinde olan ve Eskişehir’de yapılan ikinci toplantı, Kaffed’e bağlı 15 dernekten gelen temsilcilerle gerçekleştirildi.

KAFFED Gençlik Meclisini oluşturmak amacıyla temsilcilerin katıldığı toplantıda gençler, kuruluş aşamasında olan Meclisin yapısını oluşturmak, amaç ve hedeflerini belirlemek adına çeşitli oturumlar düzenledi.

Meclisin amaçları arasında Kaffed’e bağlı tüm derneklerin aktif katılımını sağlamak, Kaffed içerisinde etkili sorumlu ve katılımcı bir gençlik oluşturmak,  Çerkes siyasi kimliğinin oluşturulması adına çalışmalar yapmak, dernekler arası bilgi tecrübe ve fikir paylaşımını artırmak, fikir / proje üretmek ve bunları hayata geçirmek, anavatanla ilişkilieri güçlendirmek adına çalışmalar yapmak gibi hedefler bulunmakta.

16-17 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan 3. KAFFED Gençlik Toplantılarına bu sefer ev sahipliğini Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği yapacak. Gençlik Meclisi’nin başlıca gündem maddesi olan “Derneklere gelen genç katılımcı sayısının azalması ve buna ilişkin çözümler” konuşulacak.

 

KAFFED GENÇLİK TOPLANTILARI -2- (15.05.2017)

p>

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği’nde 15.07.2017 tarihinde KAFFED çağrısıyla gerçekleştirilen gençlik toplantısı 16 derneğin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını KAFFED Yönetim Kurulu üyesi olan Bislan Jalouqa yaptı. Konuşmasında KAFFED bünyesi içinde oluşturulmak istenen gençlerin katılımıyla sağlanacak bir meclis yapılanmasının planlandığını bu kapsamda KAFFED’e üye derneklerin gençlik oluşumlarından insanların temsilci olarak çağrıldığını belirtti. Ankara Çerkes Derneği’nde bir önceki toplantıda moderatörlük yapan Şeyma Kuş, toplantıda alınan kararları gelen dernek temsilcilerine aktardı. Eskişehir’de yapılan toplantı için Şeyma Kuş moderatör, Janset Demircan yazman olarak seçildi ve toplantıya başlandı.

TOPLANTI KATILIMCILARI:

p>

1-      ADANA ÇERKES KÜLTÜR DERNEĞİ

p>

2-      ANKARA ÇERKES DERNEĞİ

p>

3-      BOLU ÇERKES DERNEĞİ

p>

4-      BOZÜYÜK KUZEY KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ

p>

5-      BURSA ÇERKES KÜLTÜR DERNEĞİ

p>

6-      ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

p>

7-      İNEGÖL ÇERKES ADİGE KÜLTÜR DERNEĞİ

p>

8-      İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ

p>

9-      KAHRAMANMARAŞ KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ

p>

10-   MERSİN KAFKAS KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

p>

11-   REYHANLI ÇERKES DERNEĞİ

p>

12-   SAKARYA KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ

p>

13-   SİVAS KUZEY KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ

p>

14-   SUSURLUK KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ

p>

15-   TOKAT ÇERKES DERNEĞİ

p>

 

TOPLANTI GÜNDEM ÖNERİLERİ:

p>

1-      Bir önceki toplantıda alınan kararların diğer derneklerle yeniden tartışılması ve karara bağlanması, organizasyonun yapısı

2-      Toplantının amacının belirlenmesi

3-      Projelerin belirlenmesi

4-      Derneğe gelen genç sayısının azalması problemi

5-      Diğer

 

 

 

 

 

1.       GÜNDEM KONUSU HAKKINDA ALINAN KARARLAR

p>

Organizasyon yapısı :

p>

1-       Katılımcı her dernekten 2 kişinin belirlenmesine iki temsilciden birinin 18-25 yaş aralığında bulunmasının zorunlu olduğuna ikinci temsilcinin ise 18-30 yaş aralığında bulunmasının zorunlu olduğuna oy çokluğu ile karar verildi.

p>

2-      KAFFED’e bildirilen temsilcilerin elzem durumlarda toplantıya katılamamaları halinde yaş sınırına tabi olan bir vekil atanabileceğine oy birliği ile karar verildi.

p>

3-      Temsilci gönderen her derneğin bir oy hakkının olmasına oy birliği ile karar verildi.

p>

4-      Tolantıya katılmayan derneklerin oy haklarının olmamasına oybirliği ile karar verildi.

p>

5-      Toplantı yeter sayısı minimum 10 derneğin katılımıyla gerçekleşebileceğine, KAFFED’in çağrıda bulunup temsilci bildiren derneklerin 1/3’ü ile toplantı yeter sayısına ulaşılacağına oybirliği ile karar verildi.

p>

6-      Toplantı karar yeter sayısının deklarasyon için oybirliği; diğer konular için oy çokluğu ile ulaşılmasına oybirliği ile karar verildi.

p>

7-      KAFFED Gençlik Toplantılarında yatay örgütlenme ile işlerin yürüyeceğine, proje bazlı koordinatörler ve sekreteryalar atanabileceğine oybirliği ile kabul edildi.

p>

8-      Her toplantıda, toplatıyı değişen moderatörlerin yöneteceğine, bu moderatörlerin toplantıda alınan kararları görüşmek üzere KAFFED nezdinde yetkili kişiler olacağına oybirliği ile karar verildi.

p>

9-      Toplantıların Ankara merkezli olmasına ancak gönüllü derneklerin davet etmesi ile farklı illerde toplantının yürütülebileceğine oybirliği ile kabul edildi.

p>

10-   Toplantının Kasım ayındaki KAFFED seçimlerine kadar iki kez daha yapılmasına, devamında KAFFED içinde resmi bir oluşumun yerleştikten sonra 3 aylık periyotlarda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

p>

11-    Bu toplantı ile alınan tüm kararların artık KAFFED’e bağlı tüm derneklerin gençlik oluşumlarını bağlayıcı olduğuna oybirliği ile karar verildi.

p>

 

 

2.       GÜNDEM KONUSU HAKKINDA ALINAN KARARLAR

p>

                             

Kaffed gençlik oluşumu: Kaffede bağlı dernek gençlerinin ortak iletişim, fikir ve eylem platformudur.

AMAÇLAR

p>

• Gençlerin birlik oluşturması

• Kimlik bilincinin arttırılması (dil-kültür-gelecek)

• Çerkes siyasi kimliğinin oluşturulması

• Federasyon içerisinde etkili gençlik oluşturmak

• Dernekler arası bilgi paylaşımını arttırmak

• Fikir ve proje üretmek ve hayata geçirmek

• Kaffed faaliyetlerini gençlere tanıtmak ve kaffedle gençler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek

• Anavatanla olan ilişkileri güçlendirmek adına çalışmalar yapmak

 

Yukarıda yazılı bir önceki toplantıda belirlenen amaçlar oybirliği ile kabul edildi.

 

3.       GÜNDEM ÖNERİSİ HAKKINDA ALINAN KARARLAR

p>

Projelerin belirlenmesi hakkında bir karar alınmamış olup dernek temsilcilerinin proje önerileri üzerinde duruldu. Aşağıda yer alan Proje önerileri bir sonraki toplantıda konuşulmak üzere, derneklerin fikir sahibi olması açısından paylaşıldı.

 

-          Gençlerin derneklere katılımını artırmak üzere hazırlanacak projeler:

p>

Kariyer günleri yapılması, hobileri teşvik edici projeler hazırlanması

p>

-          Dil bilincini ve öğrenimi artırmak üzere hazırlanacak projeler:

p>

Özel dil okulu açılması

p>

 

4.       GÜNDEM ÖNERİSİ HAKKINDA ALINAN KARARLAR

p>

Gençlerin derneklere katılımının azalmasının önümüzdeki en büyük problemlerden biri olduğu, bu konuda ivedilikle çalışma yapılması ve dernekteki genç sayısının artırılmasına yönelik projeler üretilmesine karar verildi. Gündem konusu geniş çaplı ve farklı fraksiyonları içerdiğinden bir sonraki toplantıda başlıca gündem maddesi olarak alınmasına karar verildi.

5.       DİĞER BAŞLIĞI ALTINDA KONUŞULANLAR

p>

Bir sonraki toplantı yeri Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği’nin davetiyle Kahramanmaraş’ta 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İletişim platformu olarak Facebooktaki KAFFED GENÇLİK TOPLANTILARI grubu ve whatsapp kullanılacak.


nanKaffed

Share