Üniversite Adayları, Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü Sizi Bekliyor

Düzce Üniversitesi'nde kurulan Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü bu yıl üniversiteye girecek öğrencilere cazip bir seçenek sunuyor. 2013 yılında açılan ve bu yıl ilk mezunlarını veren bölüm, Kafkasya dışında Çerkes dili ve edebiyatına ilişkin ilk ve tek lisans programını sunuyor. Bölümde bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için yüksek lisans programı da açıldı. Çerkes dili ve edebiyatı konusunda akademisyen olmak isteyenler, Düzce Üniversitesi'nin işbirliği yaptığı Adıgey Devlet Üniversitesi'ndeki doktora yapabiliyorlar.

Öğretim üyesi ihtiyaçları ağırlıklı olarak Adigey Devlet Üniversitesi'nden sağlanan Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü, eğitim ve öğretimin ilk iki yılında öğrencilere iyi bir Çerkesce dili eğitimi vermeyi, ardından öğrencileri seçmeli dersler aracılığı ile dilbilimi veya toplumdilbilimi alanlarına yönlendirmeyi planlamaktadır. Diğer bir deyişle öğrenciler yoğun bir Çerkesce ve eğitiminden sonra dilbilimi veya dil ve toplum ile ilgili sosyal araştırmalar yapma becerileri kazanmaya odaklanabileceklerdir.

Öğrencilere dil öğretme becerilerine katkıda bulunmak üzere iki yarıyıl boyunca Dil Edinimi dersi de sunulmaktadır. Ayrıca ikinci yıldan itibaren öğrenciler toplam dört yarıyıl olmak üzere yeterli düzeyde Rusça Dersi alabilmektedirler.

Bölümden mezun olan öğrenciler Çerkes Dili alanında veya genel dilbilimi veya toplumdilbilimi alanlarında yüksek lisans programlarına yönelerek araştırmacı ve akademisyen olarak çalışabilecekleri gibi Çerkesce eğitmeni olarak da görev yapabilecekleridir. Ayrıca, Türkiye'nin özelde Kafkas bölgeleri genelde Rusya Federasyonu ile hızla gelişmekte olan ticari, turistik ve sosyal ilişkileri gözönüne alındığıda bu bölümden mezun öğrencilerin yüksek iş imkanlarına sahip olmaları beklenmektedir.

Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümünde, Adıgey Devlet Üniversitesi ile gerçekleştirilen protokole ile Prof. Dr. Mira Khachemizova, Doç. Dr. Susana Shkhalakhova ve Doç. Dr. Ruzana Doleva bölüm akademik kadrosuna katılarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

İstanbul ve Ankara’ya iki buçuk saatlik mesafeyle ulaşım kolaylığı olan Düzce ilimizde Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü, Düzce Üniversitesi Konuralp yerleşkesindedir. Çerkes Dili Filoloğu unvanı ile mezun olacak olan öğrenciler, İngilizcenin yanında bölümde kazandıkları Çerkes Dili ve Rus Dili yeterlilikleriyle, Türkiye ile Rus Federasyonu arasında hızla gelişen sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkilerde önemli fırsatlara sahip olabileceklerdir.

 
 
Daha fazla bilgi için:
div>
Yrd. Doç. Dr. Fehmi ALTIN
Düzce Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi
Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü, Konuralp Kampüsü – Düzce
Tel: +90 380 541 24 04 - dâhili: 3969,
Gsm: 0533 363 63 34
E-mail: fehmialtin@duzce.edu.tr
 www.duzce.edu.tr
 
Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün tanıtımı için TIKLAYINIZ.

Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün kuruluş süreci ve tanıtımı için TIKLAYINIZ.
div>
nanKaffed

Share