8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun İçinde bulunduğumuz tarihsel dönemde kadınlar, maruz bırakıldıkları şiddet ve ayrımcılık karşısında, ekonomik, siyasal, bireysel hak ve özgürlükleriyle eşitlik için, barış için her zamankinden daha çok mücadele etmek ve dayanışma içinde olmak durumundalar. KAFFED olarak, kadın mücadele ve dayanışmasında bir dönüm noktası oluşturması dileğiyle 8 Mart Kadınlar gününü kutluyoruz.

Ҳазҭагылоу аҭаурыхтә аамҭазы,аҳәса ирхырго ақәмчреи аҭәамшьареи рҿаҧхьа,аекономикатә политикатә хақәиҭреи,аҭынчреи рзы еидгыланы,еснагь иҟарҵахьоу аҵкьысгьы еидгыланы ирзықәҧароуп. Ҳара КАФФЕДаа,аҳәса реидгылареи,атәымбарақәа рҿагылареи ӷәӷәахарц азы шәныҳәамш,хәажәкыра 8 шәыдыҳныҳәалоит.

Мы дызэрыт лъэхъэнэм бзылъхугъэм ирагъэхъылIэ мыхъумыщIэныгъэмрэ, зэхэдз щIыныгъэмрэ кIэ егъэгъуэтын щхьэ; экономикэм, политикэм, нэрыбгэм езбы хуэгъэза хьэкъхэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ щхьэ, дыгъуасэм нэхърэ нэхъыбэу мы Iуэхум хущIэкъунхэ хуейщ (дыхущIэкъун хуейщ ). Дэ, КАффЕД-ым бзылъхугъэм я зэкъуэтыныгъэмрэ я бэнэныгъэмрэ фIы къащыхудэкIуэну пIалъэм лъэIэсыну бзылъхугъэхэм я махуэ хэхам - гъатхэпэм и 8-м - хъуэхъукIэ захудогъазэ.

Вай Iаш йол заманчьохь зудри во хьумнях лар бал беза, къизал дуьхал латта беза. Шен экономический политический бакъонаш, шен бухенгара бакъо йакха еза цо маршоне кхач, нийсонан къач. Тхо КАФФЕД вовшахтохар ю, Оха 8-чу мартаца декъала бо шу! Хьар де билгал хуьлил Маршо а Бартах некъах.

Абон цы дуджы цæрæм, сылгоймаг уыцы фæлтæры æййафы æнæбардзинад царды уавæрты. Уымæ гæсгæ тохгæнын хъæуы сылгоймагæн йæ сæрибардзинадыл. Æмæ ацы бæллицтимæ 8-м Мартъийы Дунейы сылгоймæгты бæрæгбоны фæдыл "Каффед" зæрдиаг арфæ кæны сылгоймæгтæн.


nanKaffed

Share