#ANADILIMIZISECIYORUZ: Dili Olmayanın Geleceği de Olmaz

KAFFED'in girişimleri sonucu Adigece ve Abazaca anadil eğitimi derslerinin tercih süresi uzatıldı ve yeni uygulama tebliği yayınlandı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, 21.02.2017 tarihinde, “İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinde Yapılan Değişiklikler” konulu bir tebliğ yayınlanmıştır. Yayınlanan bu tebliğde; “Ortaokullarda seçmeli ders uygulamaları konusunda esneklik sağlanması, her okul yönetiminin kendi imkanları doğrultusunda, çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturması, öğrencilerin seçimlerini, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan dersleri seçmeleri” konusu yer almakta idi.

Yaşayan Diller ve Lehçeler adı altında orta okullarda Adigebze ve Abazaca eğitiminin nerede ise bitmesi anlamına gelen bu uygulamada, anadil sınıflarımızın açılabilmesi tamamen okul idarelerinin inisiyatifine bırakılmıştı.

Bu uygulama hassasiyetle üzerinde durduğumuz, geleceğimizin teminatı olarak gödüğümüz anadil ve anadil eğitiminin bundan sonraki süreçte büyük sıkıntılarla karşılaşması anlamına geliyordu. Ancak KAFFED'in yoğun çalışmaları neticesinde 28.02.2017 tarihinde yeni bir tebliğ yayınlanmış ve yayınlanan tebliğde; “Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanması ve her okul yönetimi kendi imkanları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dikkate alınarak grup oluşturulması” yönünde uygulama getirilmiş, ayrıca tercih süresi 8 Mart 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sorunun çözümü noktasında bizlerden yardımlarını esirgemeyen, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Sn. Murat Alparslan'a, MEB Talim Terbiye Kurulu başkanı Sn. Alpaslan Durmuş'a, Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanı Sn. Zeki Tuman'a ve özellikle MEB Müsteşarı Sn. Yusuf Tekin'e göstermiş oldukları ilgi, hassasiyet, sağ duyulu yaklaşımlarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz.

8 Mart 2017 tarihine kadar uzatılmış olan seçmeli ders tercihlerinde siz saygıdeğer halkımızın da hassasiyet göstereceğini umuyoruz.

p>

Lütfen öğrencilerimize “Yaşayan Diller ve Lehçeler bölümünden Adigece-Kiril alfabesine göre, Abazaca-Kiril alfabesine göre”  seçtirelim ve anadil sınıflarımızın katlanarak çoğaltılmasına destek olalım.

Unutmayalım “Dili olmayanın geleceği de olmaz.”

p>
nanKaffed

Share