Kaffed Rusya Bilim ve Kültür Merkezi ile görüştü

Kafkas Dernekleri Federasyonu(KAFFED) yetkilileri 27 Ocak 2017’de Rusya Bilim ve Kültür Merkezi(RBKM) yetkilileri ile görüştü.
RBKM’de yapılan toplantıda Rusya Federasyonu bütçesinden ayrılan yıllık kota çerçevesinde Kafkasya’da yüksek öğrenim görmek isteyen Türkiye’deki Çerkes diasporasının genç nesillerinin bu isteklerinin karşılanması ile ilgili konular ele alındı.
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi, KAFFED heyetine Rusya Hükümetinin 2017 yılı burs programı çerçevesinde Türkiye vatandaşlarının Rusya Federasyonunda ücretsiz olarak lisans, yüksek lisans, ek eğitim, dil gibi eğitimlerin başvuru şartları gibi konuları içeren bir sunum yaptı.
KAFFED Başkanı Yasar Aslankaya’da: Milli kimlik, dil, Rusya ile yakın ilişkilerin korunmasının bir garantisi olarak, Kuzey Kafkasya federal bölgesi üniversitelerinde Türkiyeli Çerkes gençlerin öğretiminin önemini  vurguladı.
Özellikle Çerkes dili alanında  profesyonel eğitimciler yetiştirilmesi ve öğretim için modern ders kitapları hazırlanmasının gerekliliğini belirtti.
Ayrıca temsilciliğin, Çerkeslerin, farklı kültürel, eğitsel, öğretim ve araştırma konularında ve Rusya’da düzenlenen gençlik projelerine katılınmasına yardım sağlaması konusunda anlaşmaya varıldı.


nanKaffed

Share