Üniversite Adaylarının Dikkatine

Bu yıl üniversiteye girecek öğrencilerimizi yine zorlu bir seçim dönemi bekliyor. 2016-ÖSYS tercih işlemleri, 26 Temmuz - 2 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite adaylarını bu yıl da özel bir bölüm bekliyor: Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü.

p>

Düzce Üniversitesi'nde açılan Türkiye'deki ilk ve tek Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü seçecek öğrenciler, sadece özgün bir dil olan Çerkescenin korunmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunmayacaklar, ayrıca kendileri için gelecekte iş yaşamında avantaj sağlayacak bir eğitim de görecekler.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, bu yıl Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü seçen ilk üç öğrenciyi Ekim ayı başında Maykop'ta düzenlenecek olan Adıgey Cumhuriyeti 25. Kuruluş Yılı kutlamalarına götürecek.

Bölüm Başkanımız Yrd.Doç.Dr. Fehmi Altın'ın programı tanıtan yazısını okuyucularımızın bilgisine sunuyor, bizim açımızdan son derece önemli olan bu bölümü seçecek tüm öğrencilerimizi kutluyoruz.T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ - KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMLARI

p>


1. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

p>

Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Örgün Öğretim Programı

p>

Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda lisans programında öğretime başlamıştır.  Düzce Üniversitesi dünyada bir ilke öncülük ederek Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü dâhilinde açtığı Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile dört yıllık Lisans eğitimi vermektedir. 2016-2017 döneminde yeni öğrencilerini alacaktır. TS2 (Türkçe Sosyal2) puan türü ile öğrenci kabul edecek olan Anabilim Dalımız 20+1 kontenjanına sahiptir. Anabilim Dalı faaliyetlerini bir profesör, üç doçent ve bir yardımcı doçent ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Programın Yürütüldüğü Fakülte Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü

p>

1.1.  Programın Amaçları ve Avantajları

p>

Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının amacı, güçlü bir altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, doğru soruları soran, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip eden, kendini etkin bir dille ifade edebilen, sadece Türkiye değil yurtdışında da başarılı olacak kültürlü öğrenciler yetiştirmek; Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde öğrencilerin mukayeseli bir yaklaşımla Çerkes Dili ve Edebiyatları alanında araştırmalar yapmalarını sağlamak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak dilbilimi ve dilin kullanımı üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir. Ayrıca Düzce yöresinin kültür özelliklerinin incelenmesine araştırılmasına katkıda bulunmaktır. Dersler geziler ve görsel ve işitsel malzemelerle desteklenecektir. Programdan mezun olacak öğrenciler diğer üniversitelerin Kafkas Dilleri ve Kültürleri bölümlerinde veya ilgili olabilecek bir bölümde lisansüstü eğitim alarak akademik çalışma yapabilir, akademisyen olarak çalışabilirler. Ayrıca devletin ilgili alanlarında istihdam edilebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda çeşitli eğitim kurumlarında görev yapabilirler. Medya, yayıncılık, reklamcılık, personel yönetimi, insan kaynakları ve sanat yöneticiliği de çalışabilecekleri alanlardır.


1.2.  2015-2016 Bahar Yarıyılı Akademik Takvime göre Akademik Kadro ve Öğrenci Sayıları

1.2.1. Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

p>

Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Eğitim dili Adigece ve Türkçe)

p>

Akademik Kadro:
Prof. Dr. Mira Khachemizova
Doç. Dr. Mira Unarokova
Doç. Dr. Ruzana Doleva,
Doç. Dr. Susana Shkhalakhova
Yrd. Doç. Dr. Fehmi Altın

Lisans Öğrenci Sayısı 2015-16 Eğitim Yılı: 1. Sınıf 19 öğrenci, 2. Sınıf 17 öğrenci ve 3. Sınıf 15 öğrenciden oluşan toplam 51 öğrenci öğrenim görüyor.

Yüksek Lisans: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarılında Yüksek Lisans Programı açıldı. İlk dönem 10 öğrenci alındı, ikinci dönem 15 öğrenci ve her yıl 15 yeni Yüksek Lisansa Öğrencisi alınarak sürekli hale gelecek. Ayrıca, Yüksek Lisans sonrası Doktora yapacak olan başarılı öğrenciler, Rus Federasyonu Adige Cumhuriyeti’ndeki Adige Devlet Üniversitesi’ne gönderileceklerdir.

Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı: Bilimsel Hazırlık 15 öğrenci ve 1. Sınıf 10 öğrenci ile kayıtlı olan toplam 25 Yük Lisans Öğrencisi vardır.

2. MEZUN OLMA STATÜLERİ ve ÇALIŞMA ALANLARI

Her iki Anabilim Dalından mezun olacak olanların, Çerkes Dili Filoloğu unvanı ile mezun olacaklardır. Mezun öğrenciler Dilbilimi alanında uzman olacaklar ve Eğitim Formasyon dersleri de alarak bu dilin okutulduğu okullarda öğretmenlik yapabilecekler. 

p>

Düzce Üniversitesi'nde öğretilen İngilizcenin yanında Anabilim Dallarında iyi derecede kazandıkları Çerkes Dili’nin yanında Rus Dili yeterlilikleriyle, Türkiye - Gürcistan - Rus Federasyonu aralarında hızla gelişen (yavaşlamış olsa da tekrar düzelir) sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkilerde önemli fırsatlara sahip olabileceklerdir. Türkiye - Gürcistan ve Türkiye -Rusya arasında ekonomik ilişkiler yeni geliştiği için her gün büyüyerek devam ediyor ve büyük fırsatlar sunuyor. Bu alanda ilk kalifiye elemanlar bu bölümde yetişecek ve iş imkânları diğer bölümlere göre çok yüksek ve gelişmeye açıktır.

Ayrıca ülkemiz ile ilgili ülkenin ticari, ekonomik ve bilimsel alanlarda çalışan firmaların ihtiyacı çok olacak, üç ülke arasındaki ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel nitelikli vakıf, dernek ve kurumlarda görev alabilirler.

Filolog olmak isteyen öğrenciler de Dilbilimi ve Toplum dilbilimi alanlarında bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak toplumsal araştırmalar gerçekleştirebilme becerileri ile akademik kariyeri seçebilirler.

Bu Anabilim Dallardan mezun olan öğrenciler başta T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm devlet kurumlarında, ilgili birimlerde iş imkânı bulabilecekleri gibi resmi ve özel müzelerde, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili faaliyet gösteren acenteler ve birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir.


Yrd. Doç. Dr. Fehmi Altın  - Bölüm Başkanı
Düzce Üniversitesi – Fen Edebiyat Fakültesi
Kafkas Diller ve Kültürler Bölümü Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 


nanKaffed

Share