Kaffed’den Derneklerine Gündeme İlişkin Yazı

Kafkas Dernekleri Federasyonu bağlı bulunan derneklerine gündeme ilişkin aşağıdaki yazıyı göndermiştir. 


Derneklerimizin değerli emekçileri, Sayın Dernek Başkanlarımız,

Bildiğiniz gibi, özellikle son bir yıldır, Türkiye’de gerginlik ve çatışmaların artığı bir süreç yaşanmaktadır. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte bombalı terörist saldırılar yaşanmış, yüzlerce sivil insan yaşamını kaybetmiş, Orta Doğu’da yaşanan savaşların yansımaları her geçen gün daha çok gözlenir olmuştur.

Bu sürecin en vahim gelişmelerinden biri şüphesiz 15 Temmuz gecesi demokrasiyi askıya almak üzere gerçekleştirilen askeri darbe girişimidir.

Darbe girişiminin ertesi günü yayınladığımız kamuoyu açıklamasında da vurguladığımız gibi demokrasiye hiç bir müdahale kabul edilemez. Siyasal sorunlar ancak demokratik işleyiş içinde çözülebilir, bu nedenle gerekçesi ne olursa olsun ilkesel olarak her türlü darbeye karşı olunmalıdır.

Yaşanan olayların vehametinin de etkisiyle, sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokatif eylem ve söylemler ile puslu bir hava yaratılmakta, doğrular ve yanlışlar karıştırılmaktadır.

Tarihte yaşanan tüm darbeler gibi, 15 Temmuz’da başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin de iki hedefi vardı:

1) Ülkedeki demokratik işleyişe, güçler ayrımına ve parlamenter sisteme son vermek, tüm yönetimi “Yurtta Sulh Konseyi” elinde toplamak

2) Temel demokratik hak ve özgürlükleri askıya almak

Bu nedenle darbeye karşı çıkmanın en etkili yolu ve bir daha tekrarlanmamasının en önemli güvencesi, temel demokratik hak ve özgürlüklerin “ama”sız ve “fakat”sız tüm toplum tarafından kabul edilmesi; yasama, yürütme, yargı, medya ve sivil toplum ile  vatandaşların, demokratik bir toplum düzeni için kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde birbirlerinin güçlerini dengelemesi ve denetlemesidir.
Halkımızın yüzyıllar boyunca geliştirdiği kültürü ve değerleri ile evrensel insan hakları temel alınarak oluşturulan İlkelerimiz bu zorlu süreçte yol göstericimiz olacaktır.

Federasyonumuzun ilk ilkesinde de belirtildiği gibi, “Kaffed, hükümet dışı, gönüllü üyelik temelinde etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Herhangi bir parti veya siyasal gruba bağlı değildir.” Bu süreçte Federasyonumuza düşen görev, bir sivil toplum kuruluşu olarak, kuruluş amacı, misyonu ve ilkeleri doğrultusunda Türkiye’de demokratik işleyişin güçlenmesine, temel demokratik hak ve özgürlüklerin korunmasına destek olmaktır.

Türkiye’nin bu alaca karanlıktan kısa sürede çıkacağına, huzur ortamının tesis edileceğine, demokrasi ve insan hakları temelinde gelişmeye devam edeceğine şüphemiz yoktur.

Bu sürecin kısa bir sürede aşılabilmesi için, yeni darbe heveslerine ve provokatif eylemlere dikkat edilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, tüm derneklerimizin kuruluş amaç ve misyonu doğrultusunda kararlı bir şekilde faaliyetlerin sürdürmesi gereklidir.

Elbette alınan olağanüstü hal kararının, tüm sivil toplum kuruluşları gibi Federasyonumuz ve  Derneklerimizin çalışmalarını da bir miktar etkilemesi kaçınılmazdır. Kamu kuruluşlarında çalışan soydaşlarımızın haksız yere zarar görmemesi için Genel Merkezimiz ve siz değerli bileşenlerimizin azami çaba göstereceğine inancım tamdır.

15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyorum.

Barış ve huzur dolu günler dileğiyle iyi çalışmalar.

 

Yaşar Aslankaya

Genel Başkan

Kafkas Dernekleri Federasyonu


nanKaffed

Share