Demokrasi için Basın Açıklaması

Kamuoyuna Duyuru

Türkiye’de demokrasiyi askıya almak üzere bir askeri darbe girişimi yaşanmıştır.

Yaşanan acı olaylar, demokratik işleyişin önemini bir kez daha göstermiştir.

Demokrasiye hiç bir müdahale kabul edilemez. Demokratik işleyişe müdahale olasılıklarının tamamen ortadan kaldırılması ve özlenen huzur ortamının tesis edilmesi için, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları Türkiye’de demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesi için mücadele etmeli, evrensel haklar temelinde çoğulcu, sivil, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, çağdaş bir anayasa en kısa sürede oluşturulmalıdır.

Siyasal sorunların ancak demokratik işleyiş içinde çözülebileceği inancıyla, gerekçesi ne olursa olsun ilkesel olarak her türlü darbeye karşıyız.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak çoğulcu ve demokratik bir Türkiye için her zaman kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu


 


nanKaffed

Share