KAFFED İstişare Toplantılarının 2.si Göksun’da Yapıldı

KAFFED'in talebi üzerine Göksun Çerkes Derneği tarafından, bölgede bulunan köy muhtarları ve köy temsicileri, 09 Temmuz 2016 Pazar günü saat 10:00 da Göksun Meslek Yüksek Okulu Arslanbey Konferans Salonu'na istişare toplantısına davet edildi.

Aynı gün iki farklı köyde cenaze olmasına rağmen yaklaşık 80 kişinin katıldığı toplantının amacı Federasyonumuzun, başta köylerimiz olmak üzere Çerkes toplumunun karşılaştığı problemler ve bu problemler için çözüm önerileri hakkında toplumumuzun düşüncelerini öğrenmek, böylece ülke genelinde toplumumuzun taleplerini ve düşüncelerini toparlayarak ortak düşünce ve eylem planı oluşturmak idi.

Toplantıya,  Yaşar Aslankaya (Kaffed Genel Başkanı), Atilla Mutlu Alkış (Kaffed Yönetim Kurul Üyesi), Mahmut Toğuzata (Arslanbey'in Oğlu, Göksun Çerkes Kültür Derneği Kurucu Başkanı, Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi), Hüseyin Hayri Koç(Göksun Belediye Meclis Üyesi), Erol Aslan (12 Şubat Belediye Meclis Üyesi), Lisan Alkış (Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Genel Başkanı), Ertan Arıkan (Afşin Kafkas Kültür Derneği Genel Başkanı), Fatih Serin (Göksun Çerkes Kültür Derneği Genel Başkanı), Vacit Kadıoğlu (Kaffed Eski Genel Başkanı), Fatih Bozkurt (Kaffed Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Şahver Tuna (Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Eski Başkanı), Bedri Tokuç (Göksun Çerkes Kültür Derneği Eski Başkanı) Göksun Çerkes Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Köy Muhtarları, Köy Temsilcileri ve dernekle ilişkili olan bazı thamelerimiz katıldılar.

Göksun Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Coşkun Aydın da gündeminin aşırı yoğun olması nedeniyle etkinliğin sonlarına doğru katılarak bir selamlama konuşması yaptı ve toplantı sonrası yemeğe katıldı. Belediye Başkanı konuşmasında kendilerini ilgilendiren hususların takipcisi olacağını söyledi.

Moderatörlüğünü KAFFED eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Fatih Bozkurt’un yaptığı Toplantı Göksun Çerkes Derneği Başkanı Fatih Serin'in hoş geldiniz konuşması ile başladı. Fatih Serin konuşmasında toplantı amacını anlattıktan sonra KAFFED hakkında ve toplantı düzeni hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Göksun derneği faaliyetleri hakkında  Yönetim Kurulu üyesi Oktay Oğuz bilgiler verdi.

KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya bir selamlama konuşması yaparak, bu dönem Yönetim Kurulu olarak eylem programında KAFFED'e bağlı 8 farklı bölgede köy Muhtarları ve köy temsilcileri ile istişare toplantısı yapmayı planladıklarını anlattı. İlk olarak Kayseri bölgesi köy muhtarları ile yapılan toplantıya Kayseri bölgesinden yaklaşık 57 köy muhtarının katıldığını ve oldukça güzel ve verimli geçen toplantıda köylerden Çerkes toplumunun problemleri ve çözüm önerilerini alırken köylerin yerel problemlerinin de gündeme getirildiğini söyledi ve “Muhtarlarımızdan gelen problem ve öneriler KAFFED çalışma gruplarına servis edildi, yerel problemlerden bir kısmına hükümet nezdinde çözüm aranmaya başladı, hatta bazı problemler de çözüme ulaştırıldı. Bugün burada Gilahstaney bölgesinde yaşayan soydaşlarımızın toplumumuz hakkında duygu ve düşüncelerini almayı istiyoruz, umarım verimli bir toplantı olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Köylerimizden gelen soru, görüş ve öneriler;

… Örgütlü bir toplum olamadık,

… Örgütü verimli kullanan bir toplum olamıyoruz,

… Anadilimizi kaybediyoruz,

… Anadilde Eğitime daha çok önem verilmeli,

… Başta Televizyon olmak üzere, Anadilde yayın yapan kuruluşlar oluşturulmalı,

… Bütün köylerimizde köy meclisleri oluşturularak köyle ilgili kararlar bu meclis aracılığıyla alınarak uygulamaya konulmalı, hatta köyler arası ilişkilerde bu meclisler aracılığıyla organize edilmeli,

… Koje thamadesi seçilmeli hatta jile thamadesi seçilmeli,

… Şehir düğünlerinde Çerkeslik ruhu oluşmuyor, bunlara bir çözüm bulunmalı.

… KAFFED olarak DÇB toplantıları başta olmak üzere değişik nedenlerle sık sık Anavatana gidiyorsunuz bu ziyaretlerde özellikle Anavatana yerleşen soydaşlarımızla organize toplantılar yapıyor musunuz?

… Hibe programları ve AB Projeleri hakkında çalışmalar yapılarak, derneklere rehberlik yapılabilir mi?

… (Suriye savaş mağduru hemşerimiz) Öncelikle Göksun olmak üzere, Afşin, Kahramanmaraş dernekleri ve Türkiye genelindeki bütün Çerkeslere bizlere verilen destek ve yardımlar için teşekkür ediyoruz, bizler öncelikle vatandaşlık hakkı bekliyoruz, bu toplantıları da Çerkesce yapılsa bizlerde anlamakta zorlanmazdık.

… Çerkes toplumu dışındaki diğer toplum ve köyler derneklerini aktif olarak kullanmaktadır ve çokta güçlüler biz derneğimizin gücünü iyi bilmiyor ve verimli kullanamıyoruz.

… Gençlere ve soydaşlarımıza iş imkanları sağlanmalıdır.

… Geçim kaynaklarının artması sağlanmalıdır,

… Yerelde insanlarımızın para kazanmaları teşvik edilmelidir,

… Diğer toplumlar bizleri seviyor bu sempatiyi kazanca nasıl çevirebiliriz, özellikle 21 Mayıs etkinliklerinden toplumsal kazanımlar sağlamalıyız,

… Dışarıdaki hemşerilerimizin köye dönüşü için arsa tahsisi yaptırdık ancak alt yapı için yeterli desteği bulamıyoruz,

… Köy Muhtarları bir araya gelerek toplu hareket edemiyoruz,

… Çerkes dili ve edebiyatı bölümünü seçen öğrencilerin burs durumu ve mezuniyetleri durumunda iş imkanları nelerdir.

… Dernek binasına pek gitmiyoruz, insanlarımızın derneğe gitmeleri sağlanmalı,

… Habze ile ilgili toplantılar yapılmalı,

… Federasyon güçlü olmalı, federasyon ne kadar güçlü olursa dernekler de o ölçüde güçlü olur, Türkiye'nin Çerkes envanteri çıkartılmalıdır,

… Toplum olarak siyasetten uzak kalmamalıyız,

… Asimilasyonun asıl nedenleri; Köylerden kente göç ve Televizyon, göç önlenmeli ve anadilde yayın yapan televizyon sağlanmalı,

… Seçmeli ders için okulda 10 öğrenci kriteri çok fazla bu kriterin esnetilmesi sağlanmalı, özellikle taşımalı eğitimin olduğu bir dönemde Anadil eğitimi için 10 kişilik kontenjan şartı kabul edilemez,

… Cenazelerimiz de yavaş yavaş şehirlerde defnedilmeye başlandı, bunun önüne geçilerek cenazelerin köylerde defnedilerek hiç olmazsa ölülerimizin ziyareti için köye gelme nedeni elde tutulmalıdır.

… Şehirlerde düğün salonlarında yapılan düğünler kültürümüze ters düştüğü için köylerde bir kültür evi oluşturularak köyde evi olmayan hemşerilerimizin kendi köylerinde düğünlerini yapmaları sağlanmalıdır.

***********************************

Yaşar ASLANKAYA konuşma ve sorulara cevaben;

KAFFED olarak 8 farklı bölgede bize bağlı 53 dernek ile birlikte çalışıyoruz. Anadil konusunda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz, Anadilde eğitim materyalleri KAFFED tarafından temiz edilerek okullara verilmektedir.

Hemşerilerimizin çocuklarının Anavatanda burslu olarak Üniversite ve Yükseklisans eğitimi alabilmeleri konusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu güne kadar 470 kişi civarında gencimizin Anavatanda eğitim alması sağlanmıştır.

Anadilde Televizyon konusunda teknik çalışmalarımız bitirilmiş olup, hükümet nezdinde çalışmalara başlanmıştır.

Hükümet nezdinde daha önceleri siyasilerden talep ettiğimiz 8 farklı ana konuda çalışma dosyaları oluşturulmuştur.

Bu çalışmaların hükümet yetkilileri ile görüşülmesi için çalışmalarımız deva etmektedir.

Anavatan ziyaretlerimizde bizim yönetime geldiğimiz günden bu tarafa protokol yemeklerine katılmıyoruz, bunun yerine zamanımızın büyük kısmını Anavatana dönüp yerleşmiş soydaşlarımız ve Anavatanda okuyan öğrencilerimizle birlikte fikir alışverişinde bulunarak değerlendiriyoruz.

Hatta bu soydaşlarımızın yaşadıkları veya yaşaması muhtemel problemlerin çözümü için DÇB bünyesinde temsilci görevlendirilmiştir.

Hibe proğramları ve AB Projeleri hakkında Yönetim Kurulundan 1 Profesör ve Yönetim dışından iki hemşerimiz özel eğitimlere gönderilmiştir.

Geçmiş dönemlere göre proje çalışmaları konusunda daha uzmanlaşmış bir hale geldik, Genel Merkez bu projeler hakkında derneklere her türlü yol göstericilik görevini yürütecek durumdadır.

Suriyeli kardeşlerimiz için Federasyon bünyesinde bir komisyon çalışmaktadır.

Öncelikle ülke genelinde bir durum tespit çalışması yapılmıştır. (Bu çalışmayı farklı alanlara çekerek sulandırmak isteyenler oldu) Vatandaşlık hakkının yasallaşması ile öncelikle soydaşlarımıza vatandaşlık hakkı verilmesi için çalışılacaktır.

Ancak Suriyeden gelen hemşerilerimizden hayatlarını idame ettirebilmeleri için özellikle Türkçe öğrenmelerini ve bir an önce iş temin etmelerini öneriyoruz. Eğer bir gün eskiden yaşadıkları yerlere dönseler bile öğrendikleri ilave bir dilin kendilerine faydası olacaktır.

Çerkes dili ve edebiyatı bölümü öğencileri mezuniyetleri durumunda öncelikli olarak anadil eğitiminde görev alabileceklerdir,

Disiplinli örgüt şart ve önemlidir.

Toplum olarak en büyük eksikliğimiz örgütsel zaafiyet

Toplumun büyük kesimi örgütlü mücadeleye destek vermiyor, lütfen örgütlerimize sahip çıkalım.

Devletten taleplerimizde mutlaka dernekleri veya duruma göre federasyonumuzu kullanalım.

Bizler de hükümetten birşeyler isteyelim.

*****************************

Karşılıklı yapılan bilgilendirme ve görüş alışverişleri ile oldukça verimli geçen toplantının ardından katılımcılara öğlen yemeği verildi. 

 

Atilla Mutlu ALKIŞ/ANKARA

{gallery}/haber/federasyon/2016/goksun/muhtarlar_110716{/gallery}


nanKaffed

Share