Abhazya Dışişleri Bakanı Chirikba’nın Mesajı

Abhazya Dışişleri Bakanı V.A. Chirikba, Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından 14 Mayıs günü Kefken'de düzenlenen 21 Mayıs Anma Etkinliği nedeniyle bir mesaj gönderdi. Sayın Chirikba'nın mesajını okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.


13 Mayıs 2016

Kafkas Halklarının Büyük Trajedisinin 152. Yıl Dönümü
Abhazya Devleti Dışişleri Bakanı V.A.Chirikba’nın Demeci

Değerli halkımız, kıymetli kardeşlerimiz!

Size Sürgünün152. yılı ile ilgili yaptığınız bu anmanın büyük anlamı olduğunu belirtmek istiyorum. Sadece Kafkasya için değil, tüm insanlık içinde büyük felaket olan bu günde diaspora temsilcilerini ilgi ile izliyorum.

Bu gün diasporada yaşayan Kuzey Kafkas halkları 19. yüzyılda yaşanan, ortak tarihimizde acı izler bırakan, aralarına Karadeniz'i sokarak birbirinden ayıran felaketi anmak için bir araya geldiler.

Zorla sürgün edilenlerin Kuzey Kafkasya dışında yaşamak zorunda bırakılan torunları 150 yılı geçen ayrılığa karşın tarihi anavatanları ile ilgilerini kaybetmediler. Kalplerinde Kafkas kültürüne, geleneklerine, halklarına karşı olan özlem hala yaşıyor.

Bizi bir arada tutması açısından, 19. yüzyıldaki olayları anmak ile anavatana duyulan özlem eş değerdir.

Bu gün biz dedelerimizi anarken, onlara verdiğimiz değeri belertirken, bütün dünyaya bir halk olduğumuzu da gösteriyoruz.

Değerli kardeşlerimiz!

Size karşı tüm saygı ve iyi duygularımla belirtmek isterim ki, Abhazya Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerdeki Kuzey Kafkasya halklarının diasporası temsilcileri Anavatan  Kafkasya ile yakın ilişkilerin gelişiminde yer alacaktır.

Barış, başarı ve kolaylıklar dilerim.

V.A. Chirikba


Abhazya Dışişleri Bakanı Sayın Chirikba'nın Mesajı


nanKaffed

Share