Sayın Hacimba’nın 21 Mayıs Anma Etkinliği Mesajı

Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacimba, Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından Kefken'de düzenlenen 21 Mayıs Anma Etkinliği'ne bir video mesajı ile katıldı. Etkinlik kapsamında video olarak yayınlanan mesajı okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.


Değerli soydaşlarımız, can kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz;

19. yüzyıldaki büyük Kafkas savaşları sonucunda Abhaz, Adıge ve diğer Kafkas toplumlarından çok sayıda insanımız vatanlarından ayrılmak zorunda bırakıldı.

O dönemde yaşanan trajediler, birçok Abhaz köyünün, kasabasının ve bölgesinin tamamen boşalmasına neden oldu. Ulusumuz ikiye bölündü. Sürgün yollarında ise halkımızı açlık, yokluk ve benzeri görülmemiş zorluklar beklemekteydi.

Ancak her şeye rağmen Abhaz kimliğimizi, binlerce yıllık bir sürecin içerisinden geçirerek getirdiğimiz örfümüzü, dilimizi ve kültürümüzü günümüze dek korumayı başarabildik.

Bugün Türkiye, Suriye ve Ürdün’de yaşayan soydaşlarımız bulundukları ülkelerin onurlu birer vatandaşı olup, oradaki sosyal yaşamın da ayrılmaz bir parçası konumundalar.

Diasporalarımız oluşturdukları kurumlar sayesinde Abhaz geleneklerini günümüzde de yaşatmaktalar. Ayrıca her şeyden önemlisi, bağımsız Abhazya Devleti’ni gündemlerinde tutma, onunla dayanışma içerisinde olma ve anavatanlarına geri dönüş konularında da ellerinden geleni esirgememeleridir.

Abhazya yönetimi olarak bizler de bu alanda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu çabamız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir. Kanımca bugün çeşitli uluslararası sorunlardan kaynaklanan bazı sıkıntıları da zamanla aşmayı başarabileceğiz.

Bu yıl, manevi değerleri bizce son derece büyük olan Ömer Beyguaa ve Orhan Aşamba ile ilgili Abhazya ve Türkiye’de düzenlenen etkinlikler de bizleri gelecek adına oldukça umutlandırıyor.

Hepinize bundan sonrası için sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum. Kafkas Savaşları’nın yol açtığı trajedilerde yaşamlarını yitiren ve o kötü kaderi yaşamak zorunda kalan soydaşlarımızın anıları sonsuza dek unutulmasın!

Yüce Tanrım bundan böyle benzeri felaketleri yaşamaktan hepimizi korusun!

Yaşasın Abhazyamız!

p>

Yaşasın aynı kanı taşıyan Abhaz-Adige halkının birliği ve kardeşliği…

p>

Raul Hacimba
Abhazya Cumhuriyei Devlet Başkanı

 


Not: Video mesaj için tıklayınız.

p>

 


 


nanKaffed

Share