Kaffed’in Büyük Başarısı: Abazaca ve Adiğece Yaygın Eğitimde

Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun ısrarlı çalışmaları nihayet sonuç verdi. Uzun süren çabalarımız sonucu MEB Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü Modüler Programlarına Abazaca ve Adiğece “Yaşayan Diller ve Lehçeler” kapsamında kabul edildi.

29 Şubat 2016 günü onaylanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Programları kapsamında 240 saat Abazaca ve Adiğece eğitimi verilebilecek. Bu derslerin verilmesinde, öncelik sırasına göre,

1) Üniversitelerin Adiğece/Abazaca Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş kişiler,
2) Programın uygulanmasında Adiğe/Abaza dilini bilen ve öğretmenlik formasyonuna sahip olan ve Ortaokul seçmeli ders programlarında yer alan yaşayan diller ve lehçeler öğretim programlarını ve kitaplarını hazırlayan kurumun vermiş olduğu sertifikaya sahip olan kişiler, veya
3) Üniversite mezunu olup Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan geçerlik süreleri içinde bu puanlar muadili bir puan almış olanlar,
görev alabilecek.

Bu karar ile Düzce Üniversitesi Adiğe Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için önemli bir iş olanağı açılmış oldu. Bu karar aynı zamanda üniversitelerimizde Abazaca Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmasını da teşvik edecektir.

Bu kararın sonucu tüm derneklerimiz bulundukları il veya ilçedeki Halk Eğitimlerden Abazaca ve Adiğece kursların açılmasını talep edebilecekler, kurslarda görev alan eğitimcilerin ücretlerini karşılayabileceklerdir.

Anadillerimizin korunması açısından çok önemli olan bu uygulamanın gerçekleşmesini sağlayan, başta dilbilimcilerimiz ve eğitmenlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyor, tüm derneklerimizi bu kapsamda kurslar açmaya davet ediyoruz.


MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından açılan “Yabancı Diller” öğretim programları için tıklayınız.
Abazaca Programı için tıklayınız.
Adiğece Programı için tıklayınız.

p>
nanKaffed

Share