Kaffed Yönetim Kurulu Toplandı

29 Kasım 2015 tarihinde yapılan Kafkas Dernekleri Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda seçilen KAFFED Yönetim Kurulu ilk toplantısını 12 Aralık 2015 Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Toplantıda Genel Kurul süreci değerlendirildı ve Federasyonun mali durumu ve devam etmekte olan işler konusunda bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirledi:

Genel Başkan Yardımcıları: Erol TAYMAZ ve Rahşan ERDOĞAN YILMAZ
Genel Sekreter: Melike Meryem ATLAY ve Canberk YAMAN
Genel Mali Sekreter: Atilla Mutlu ALKIŞ ve Haşim POLAT
Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri: Mesut AKMAN ve Nesren Şamil KANŞAT
Sosyal İşler ve Bölgesel Etkinlikler Sekreteri: Levent TURGUT ve Arzu DOĞAN
Siyasi Partiler ile İlişkiler ve Araştırma Faaliyetleri Sorumlusu: Erol TAYMAZ ve Ümit Harun AKKAYA
Kültür ve Sanat Faaliyetleri Sorumlusu: Rahşan ERDOĞAN YILMAZ ve Kutlay YAĞAN
Anadil Çalışmaları Sorumlusu: Ahmet CANDAN, Ersin ÖZEN ve Ümit Harun AKKAYA
Projeler Sorumlusu: Metin ÖZDEMİR ve Bislan JALOUQA
İletişim Sorumlusu: Serpil  Yılmaz DİZDARLAR ve Hicran BOLAT
Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu: Sevda ALANKUŞ, Salih CANTÜRK ve Canberk YAMAN
Hukuk ve Demokratik Haklar Sorumlusu: Ömer ATALAR ve Selçuk ULUTAŞ
Anavatanla ilişkiler Sorumlusu: Recami BURSA, Adnan ARSLAN, Mesut AKMAN, Hülya Tambay ŞAHİN ve Miray YAVUZ
Kadın Çalışmaları Sorumlusu: Melike Meryem ATLAY ve Fatma ÖZDEMİR
Gençlik Çalışmaları Sorumlusu: Murat ÖZKAN ve  Miray YAVUZ

Güncel konuların görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısında çalışma gruplarının tüzüklerinin hazırlanmasına, Nart Dergisi'nin 100. sayısının yayınlanmasından sonra derginin yayımına internet üzerinden aynı isimle devam edilmesine, aidat borcu bulunan derneklere Mali Sekreter tarafından yazılı uyarı gönderilmesine, SMS sisteminin tüm üye derneklerde kurularak hem derneklere hem KAFFED’e düzenli aidat ödemelerini sağlamak üzere bu sistemle alakalı teknik altyapının oluşturulmasına ve üye envanterinin çıkartılmasına karar verilmiştir.


nanKaffed

Share