Biga Kafkas Kültür Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Biga Kafkas Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu 22 Kasım Pazar günü dernek lokalinde saat 14:00’te yapıldı. 

Genel Kurul Başkan Feyzullah Şahin’in açılış konuşması ile başladı. Ardından Divan Başkan ve Katip Üyelik seçimleri yapıldı. Divan Başkanlığına İbrahim Aydın, katip üyeliklerine de Nizamettin Bircan ve Adnan Özcan seçildiler. Saygı duruşunun ardından gündemdeki maddeler işlendi. Olağan Genel Kurula 55 kişi katıldı. Gelir gider hesapları okundu, ibra edildi. Denetleme raporu okundu, ibra edildi. Tahmini bütçe kabul edildi. Dilek ve temennilerde derneğin yeni binasının bitmek üzere olduğu ve yılbaşı gibi derneğin kendi binasına taşınacağı açıklandı. Daha sonra yönetim ve denetleme kurulları seçimlerine geçildi. Seçimler sonucunda yönetim kurulu şöyle oluştu;

Başkan: Feyzullah Şahin, Yönetim Kurulu: Seçkin Tay, Ergin Sezen, Erdal Aydın, Gökhan Aydın, Mutlu Korkmaz, Sedat Çakır

Denetleme Kurulu Asil: Erol Sezen, Muharrem Hatko Cantürk, Mehdi Cevher

Onur Kurulu: İhsan Çakır, Bülend Engin, İbrahim Aydın, Nedim Aydın, İbrahim Çimen, Servet Özkurt


nanKaffed

Share