Karaçay Çerkes’te Anadil Konferansı Yapılacak

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Çerkes şehrinde düzenlenecek anadil konulu bir konferans için davet mektubu federasyonumuza ulaşmıştır. Konferansa katılmak isteyenler, bireysel olarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile konferans düzenleyen kişi ve kurumlara ulaşabilirler.span>b>
div>
Gelen davet mektubu okuyucularımızın dikkatine sunarız:b>
div>
 
div>
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti (KÇC) Milliyetler Kitle İletişim ve Basın İşleri Bakanlığı’nın desteklediği Karaçay-Çerkes (Adıge) Toplumsal Dernekler Birliği
div>
 b>
div>
BİLGİLENDİRME YAZISI (MEKTUBU)
div>
 b>
div>
Sizi "Federal Devlet Eğitim Standardı’nın (FGOS’un) gerçekleştirilmesi şartlarında Çok Dillilik Ortamında Çerkes (Adıge) Dili ve Edebiyatının Gelişmesinin Durumu ve Perspektifi" konulu
div>
Uluslararası Bilimsel ve Uygulama Konferansına katılmaya davet ediyoruz.
div>
Çerkessk 10-12 Aralık 2015
div>
 
div>
Aşağıdaki alanlarda çalışma yapılması öngörülmektedir: b>span>
div>
 
div>
 1. Bölgesel dilbilim: çok dillilik ortamında anadilin korunması ve öğrenilmesi yolları
 2. li>
 3. "Federal Devlet Eğitim Standardı’nın (FGOS’un) gerçekleştirilmesi şartlarında anadil ve anadil edebiyatı.
 4. li>
 5. Anadil öğrenilmesine ve sözlü iletişimin geliştirilmesine ilişkin çağdaş yaklaşımlar.
 6. li>
 7. Okul öncesi yaştaki çocukların konuşmasının gelişimi ve anadilde okuma yazma eğitimi.
 8. li>
 9. Adıgelerin edebi dilleri hakkında. İki Adıge edebi dili için tek alfabe.
 10. li>
 11. Eğitim sisteminde folklor, dil ve görgü – edep kuralları. Okullarda ve Yüksek Eğitim Kurumlarında (Üniversitelerde) eğitim yöntemleri, resmi bilim ve eğitim yapıları ile etkileşimin problemleri.
 12. li>
 13. Okullar ve Üniversitelerdeki anadil eğitiminde geleneksellik ve yenilikçilik. Çağdaş okul ve mesleki eğitimde yenilikçi (innovasyon) teknolojileri.
 14. li>
 15. Anadile ilişkin ders dışı faaliyetlerin şekil ve yöntemlerinin iyileştirilmesi.
 16. li>
 17. Çağdaş okullarda ve Yüksek Öğretim Kurumlarında (Üniversitelerde) Çerkes (Adıge) dilinin yabancı dil olarak öğretilmesi: yaklaşımlar, yöntemler, prensipler.
 18. li>
 19. Ana dil öğretmenlerinin mesleki yeterliğinin yükseltilmesinde metodik hizmetin rolü.
 20. li>
 21. Çerkeslerin yoğun oldukları ülkelerde, Çerkes diasporasında anadil eğitiminin durumu ve perspektifleri.
 22. li>
ol>
 
div>
Konferansın çalışma dilleri: Adıgece, Rusça
div>
PowerPoint sunumu kullanılması memnuniyetle karşılanıp takdir edilir.
div>
 
div>
Makalelerin düzenlenmesi için gereksinimler:
div>
              Raporun metninin (12 sayfaya kadar hacimli) bir bilimsel makale şeklinde hazırlanıp düzenlenmelidir. Metin editörünün (Word) parametreleri – Word (***.dok.); yazı tipi: Times New Roman, 14 punto; Marjlar: Üst ve alt - 2 cm, sol - 3 cm, sağ - 1,5 cm; bölünme ve aktarma olmadan; satır aralığı - 1.5; hizalama – genişliğe göre.
div>
Başlığın düzenlenmesi: İlk satır – Soyadı, adı, baba adı (FİO), yazı tipi boyutu 14 punto,  kalın, sağa hizalama, girinti 12 punto; 2’nci satır – raporların tanımı (adı), 14 punto, büyük harfli başlık, hizalama - merkeze, girinti 12 punto.
div>
Metinde alıntılar, kaynağın sıra numarası ve alıntı yapılan sayfanın sıra numarası belirtilerek köşeli parantezler içerisinde düzenlenir. Örneğin [3, s. 94].
div>
Verilen malzemenin özenle uyarlanmış ve düzenlenmiş olması gerekir.
div>
Organizasyon (düzenleme) Komitesi belirtilen konu ve hususlara, düzenlemeye ilişkin koşulan gereksinimlere ve şartlara uygun olmayan, belirtilen süreden sonra gönderilmeyen malzemeleri reddetme hakkını saklı tutar. Malzemelerin yayınlanmasının konferans çalışmalarından sonra yapılması planlanmaktadır. Konferansın tüm katılımcılarına Uluslararası Konferans Katılımcısı Belgesi (Sertifikası) verilecektir.
div>
Konferansın çalışmalarına iştirak etmek için müracaat dilekçesinin (dilekçenin biçimi – formu örneği ektedir) 20.11.2015 b>tarihine kadar gönderilmesi gerekir. E-mail: amina_23@list.rua>; adyge@inbox.rua>;
div>
Makalelerin hacminin 12 sayfadan fazla olmaması ve eser sahibine (müellife) ilişkin bilgilerin (soyadı, adı, adres, cep telefonu) en geç 30.11.2015 tarihine kadar aynı anda aşağıda belirtilen her iki adrese gönderilmesi gerekir.span>
div>
E-mail: аmina_23@list.rua>;           adyge@inbox.rua>
div>
Makalelerin ve müelliflere ilişkin bilgilerin elektronik posta vasıtasıyla sayfa aralıklı tek dosyada gönderilmesi gerekir.
div>
Yayınlamanın bedeli: sayfa başına 200 Rubledir.
div>
 
div>
Konferansın katılımcıların konaklama, yemek (iaşe–ibate), gezi hizmetleri davet eden tarafa aittir.span>
div>
 
div>
Adresler ve irtibat telefon numaraları: 369000, Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti (KÇC), Çerkessk Şehri, Kafkas (Kafkasskaya) Sokağı, 30, daire 1, SCHOO Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti (KÇC).   Telefon / faks: 8 (8782) 28-21-63, E-mail: adyge@inbox.rua>
div>
Ohtov Aleksandr Camurzoviç, Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti (KÇC) Çerkez (Adıge) Toplumsal Dernekleri Birliği Başkanı, tel.: + 7-928-398-88-96;
div>
Şogenova Aminat Topaşevna, KBGU, Eğitim ve Yöntemler Yönetimi, eğitim programları konusunda uzman. Rus dili ve genel dilbilim Kürsüsü Yüksek Uzmanlık (Mastır) öğrencisi. Tel: + 7-928-693-48-17;span>
div>
E-mail: аmina_23@list.ruspan>
div>
 
div>
Başvuru formuu>
div>
"Federal Devlet Eğitim Standardı’nın (FGOS’un) gerçekleştirilmesi şartlarında Çok Dillilik Ortamında Çerkez (Adıge) Dili ve Edebiyatının Gelişmesinin Durumu ve Perspektifi" konuluspan>
div>
Uluslararası Bilimsel-Uygulama Konferansı Katılımcısı Başvuru Formu
div>
 b>
div> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> td> td> td> tr> tbody>
1
div>
Soyadı, adı
div>
 
div>
2
div>
Yüksek Öğrenim Kurumu (Üniversite) Kuruluşun adı (tanımı)
div>
 
div>
3
div>
Akademik derecesi, akademik unvanı
div>
 
div>
4
div>
Görevi, Kürsü
div>
 
div>
5
div>
Bilimsel raporun veya bildirimin konusu
div>
 
div>
6
div>
E-mail:
div>
 
div>
7
div>
Şehir kodu belirtilerek, cep telefonu veya ev telefonu numarası
div>
 
div>
8
div>
Teknik donanım ihtiyacı
div>
 
div>
9
div>
Diğer istek ve öneriler
div>
 
div>
table>
 
 
div>
nanKaffed
Share
Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase Genel Kurul Yaptı Previous post