Kaffed 7.Olağan Genel Kurul İlanı

Saygıdeğer Başkanlarımız,

Değerli Delegeler,

Çerkes Diasporasının Değerli İnsanları

Kurulduğundan bugüne dek Çerkes halkının geleceği için ilke ve amaçları çerçevesinde faaliyetler gösteren ve her platformda gücünü aldığı halkının taleplerini dile getiren Çerkes Diasporasının güçlü örgütü Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed) 7. Olağan Genel Kurulu toplantısı 22 Kasım 2015 Pazar günü saat: 11.00'de Kaffed Genel Merkezi, Meriç Sokak No: 44, Beştepe/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

p>

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın, 29 Kasım 2015 Pazar günü saat: 11.00'de, TES-İŞ Sendikası Konferans Salonu, Meriç Sokak No: 23, Beştepe/Ankara adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul tarihinden bir gün önce, 28 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 13.00'te, TES-İŞ Sendikası Konferans Salonunda yöneticilerimiz, delegelerimiz, üyelerimiz ve halkımızın sorunlarına duyarlı tüm kesimlerin katılacağı İstişare Toplantısı yapılacaktır.

Genel kurulun Çerkes halkının geleceğine ışık olacağı inancımızla ilanen duyururuz.

Saygılarımızla,

Kafkas Dernekleri Federasyonu

 

Kaffed 7. Olağan Genel Kurul Gündemi:

p>

1- Açılış ve saygı duruşu

2- Divan heyetinin teşekkülü

3-Genel Başkanın açılış konuşması

4- Protokol konuşmaları

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması

6- Raporlar üzerinde görüşmeler

7- Yönetim, Denetim ve Mali Raporun ibrası

8- Teşekkür konuşması

9- 2015-2017 yılları Tahmini Bütçenin sunulması

10- Tahmini Bütçenin oylanması

11- Adayların programlarını anlatması, listelerini tanıtması

12- Adayların programları hakkında delegelerin konuşmaları

13- Sandık Seçim Kurulu ve Sayım Kurulu oluşturulması

14- Seçimin yapılması

15- Seçilen Yönetim Kurulunun teşekkür konuşması

16- Dilek ve Temenniler

17- Kapanış

 


nanKaffed

Share