CHP Heyeti Kaffed’i Ziyaret Etti

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve Necati Yılmaz ile parti yöneticileri İnci Amiklioğlu, Sevilay Daşdemir ve Ayhan Rustaii’den oluşan heyet 18 Ekim 2015 tarihinde Kaffed’i ziyaret etti.

Kaffed Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gerçekleşen görüşmede Sayın Milletvekilleri özellikle 7 Haziran Genel Seçimleri sonrasında ülkenin içine düştüğü siyasi durum, son aylarda yaşanan şiddet olayları ve partilerinin bu süreçteki politik duruşunu anlattılar. Partilerinin 1 Kasım Genel Seçim Programı çerçevesinde ülkenin siyasi, ekonomik, toplumsal sorunları üzerine görüşleri ve çözüm önerilerini hakkında bilgi verdiler.

CHP’nin, ilgili kesimlerin sorunlarını birincil muhatabından dinleyerek birlikte öğrenme ve çözüm üretme anlayışı ile ülkeyi yönetmeyi hedeflediğini ve bu anlayış çerçevesinde Çerkes Halkının sorunlarını dinlemek, eleştiri ve önerileri almak üzere federasyonumuzu ziyaret ettiklerini belirttiler.

Yapılan görüşmede, Türkiye’de Çerkes halkının ulusal kimliğinin yok olmak üzere olduğunun çeşitli uluslararası raporlarda yer aldığı ve bu duruma gelinmesinde cumhuriyet dönemi politikalarının büyük etkisi olduğu belirtilerek maruz kalınan asimilasyon politikalarının etkilerinin giderilmesinin gerekliliği vurgulandı. Anadil eğitiminin uluslar arası anlaşmalarla güvence altına alınan özgürlükler çerçevesinde ele alınması ve etnik grupların kimlik mücadelesinin eşit yurttaşlık temelinde yürütülmesi gerektiği ve de ülkenin demokratikleşmesi için yeni bir anayasa hazırlanmasının önemi dile getirildi. 

div>
nanKaffed

Share