Kaffed’den Sağduyu Çağrısı

Sancılı geçen 7 Haziran 2015 seçim süreci ile başlayan ve daha sonra elim hadiselerle tırmanan kutuplaşma, gerginlik ve şiddet ortamının Türkiye geneline yayılmakta olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz. Son örneğini Hakkâri ve Iğdır’da yaşadığımız güvenlik görevlilerine yönelik terör saldırıları sonucunda kaybettiğimiz ve içerisinde soydaşlarımızın da bulunduğu şehitler hepimizi derinden yaralamıştır. Bu saldırılarda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Bu acıların da etkisi ile tırmanan gerilim, siyasal alanla sınırlı kalmamış, toplumsal ve ekonomik tüm alanlara zarar vermeye, toplumsal barışı ve huzuru ciddi ölçüde tehdit etmeye başlamıştır.

Demokrasinin, toplumsal barışın ve huzurun altına dinamit döşeyen nefret söylemleri, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli vasıtalarla yayılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizdeki etnik, siyasi, dini ve sosyal farklılıkları çoğulculuk ve zenginlik olarak görmek yerine yok etmeye yönelen, Federasyonumuzun demokratik ilkelerine, evrensel hukuka ve inanç değerlerimize de aykırı olan bu nefret söylemleri karşısında aklıselimi güçlendirecek yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Ayrıca, sivillere yönelen saldırılar ve sivil alanlara taşınan silahlı çatışma ve bombalamalar can güvenliğine yönelik de ciddi riskler ortaya çıkartmıştır. Toplu yaşam alanlarında artan güvenlik kontrolleri bir ölçüde etkili olsa da tehdit devam etmektedir.

Bu çerçevede 1 Eylül 2015 Dünya Barış Günü nedeniyle yayınladığımız mesajımızı yeniliyoruz. Tüm üyelerimizi, gönüllülerimizi, soydaşlarımızı, dostlarımızı ve vatandaşlarımızı provokasyonlar konusunda dikkatli olmaya, nefret söylemlerinden ve şiddet olaylarından uzak durmaya; aklıselimi, sağduyuyu, barışı ve huzuru söylemleri ve duruşları ile desteklemeye çağırıyoruz. En kısa sürede, demokratik bir anayasa zemininde toplumsal barış ve refah ortak paydasında, toplumun tüm farklılıklarının bir arada huzur içerisinde yaşamaya başlamasını diliyor ve bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi bu vesile ile tekrar taahhüt  ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu


nanKaffed

Share