Kaffed Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu Basın Açıklaması

Türkiye’de özellikle 7 Haziran seçimleri sonrasında aniden yükselen şiddet sarmalı herkesi derin endişeye sevk etmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu bu kaygı verici durum ve sosyal medyada bu şiddet ortamını körükleyen linç kampanyaları 8 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Kaffed Başkanlar Kurulu toplantısında ele alınmış ve bir basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p>

Uzun yıllardır devam eden Kürt sorununu çözmek iddiasıyla hükümet tarafından başlatılan çözüm ve diyalog süreci, genel seçim sonrasında adeta rafa kalktı ve silahlar yeniden konuşmaya başladı. Türkiye’nin son 30 yılına damgasını vuran terör ve şiddet yeniden kapımıza dayandı.

Bayram sonrasında beri her geçen gün şiddeti artarak devam eden ve ülkede bir güvensizlik ortamını yaratmak için sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan terör ve şiddet eylemleri bir ölçüde hedefine ulaşmıştır. Bu durumun yanı sıra acımasız bir savaşın yaşandığı Suriye sınırındaki askeri hareketlilik ve Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon ihtimali endişeyle izlenmektedir. Ülke içinde devam eden şiddetin maddi-manevi zararlarına ek olarak sınır ötesine uzanacak bir savaşın maliyeti çok daha büyük olacaktır.

Bugün aklıselimle hareket eden herkesin ortak dileği ve talebi, silahların hemen susması ve diyalog kanallarının yeniden açılmasıdır. Silahlar susmadan ve can kaybı haberleri kesilmeden diyalog ve silahsız çözüm arayışı mümkün görünmemektedir.

Siyasiler bu gergin ortamda toplumsal kutuplaşmaya yol açan beyanatlardan kaçınmalıdır. Geniş halk kitlelerinin kardeşlik, huzur ve barış adına yaptıkları çatışmasızlık ve diyalog çağrılarına taraflar olumlu cevap vermelidir.

Ayrıca komşu devletler ile son yıllarda ciddi sorunlar yaratan dış politika gözden geçirilmeli ve tüm çabalar savaş için değil barış için harcanmalıdır.

Çoğulcu parlamenter sistemlerde sivil toplum örgütleri ülkedeki siyasi kurum ve kuruluşlar ile görüşerek ve onları bilgilendirerek taleplerini savunmaktadır. Bu kapsamda hak savunuculuğunu esas alan bir sivil toplum örgütü olarak Kaffed, genel seçim sürecinde tüm siyasi partilere Türkiye Çerkeslerinin demokratik taleplerini iletmiştir.

Seçim öncesi dönemde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TC Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan (AK Parti Ankara Milletvekili) ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Emrullah İşler (Ak Parti Ankara Milletvekili) kendi talepleri üzerine Federasyon merkezimizde misafir edilmişlerdir. Seçim sonrasında randevu taleplerimize olumlu cevap veren CHP ve MHP milletvekilleri ziyaret edilmiştir.

Kaffed'in herhangi bir siyasi parti farkı gözetmeksizin her ortamda Çerkeslerin demokratik taleplerini dile getirmesine, eylem ve söylemlerinin bu kadar net olmasına rağmen özellikle HDP Eş Başkanının ziyaretinde çekilen resimler kullanılarak “Kaffed, HDP’yi destekliyor, terör odaklarının hain işbirlikçisi, kirli planın zavallı bir parçası…” benzeri suçlamalar yöneltilmiştir.

Kaffed olarak görüşmelerimizden bir tanesinin özellikle öne çıkartılmasını ve çarpıtılmasını ve de bu yöntemle Kaffed ve üyesi kuruluşların “terör örgütü” ile ilişkilendirilerek hedef gösterilmesini şiddetle kınıyoruz.

HDP mecliste grubu bulunan diğer partiler gibi yasal bir partidir ve bu sınırlar içinde kaldığı sürece Kaffed diğer partilerle olduğu gibi bu parti ile de görüşecektir. Söz konusu partiye dair kamuoyunda mevcut olumsuz algı varsa bunu düzeltmek yine bu partinin görevidir. Ayrıca eğer bu parti hakkında bir şüphe veya suçlama varsa, bunu ortaya çıkarmak bu işlerden sorumlu resmi makamların görevidir. Hukukun üstünlüğüne inanılan toplumlarda söz konusu görev başka kişi veya kurumlarca ifa edilemez.

Öncelikle hükümet ve iktidar partisi olmak üzere TBMM'deki diğer partiler veya birçok kurum ve kuruluş HDP ile neredeyse her gün görüşürken ve de bu durum normal karşılanırken, söz konusu partinin Kaffed’i ziyaretine özellikle bazı kesimlerce olağan dışı anlamlar yüklenmesinin en önemli nedeni bu kesimlerin Kaffed karşıtı olması veya Türkiye Çerkeslerinin demokratik taleplerine tahammül edilememesi olsa gerektir. Bu karşı olmak durumuyla, Kılıç ailesinin verdiği acı kayıplar üzerinden dile getirilen kin ve nefret söylemleri ise bu kesimlerin kimliklerini ve kişiliklerini açıkça ortaya koymuştur.

Sosyal medya mesaj ve yorumların üslup ve içeriğine bakıldığında, ülke genelinde yaygınlaşan toplumsal kutuplaşma ve şiddet sarmalının ülkenin en sakin kesimi olarak tanımlanan Çerkeslerin en azından bir kısmını içine aldığını söylemek mümkündür.

Netice itibariyle sebebi olmadığımız ama en acı biçimleriyle sonuçlarına katlanmak zorunda olduğumuz bir durumu yaşıyoruz. Kaffed olarak, ağza alınmayacak küfürleri edenleri veya çeşitli biçimlerde Federasyon yöneticilerini tehdit eden kişi ve kurumları hiç bir zaman muhatap almayacağız. Sosyal medyada yayınlanan ve maksadını aşan eleştirileri yapanları aklıselime, sağduyuya ve gelenek, göreneklerimize uygun davranmaya davet ediyoruz. Bu süreçte yapılan haksızlıklar karşısında yazılı ve sözlü olarak desteklerini bildiren ve yapıcı eleştirilerde bulunan herkese teşekkürü borç biliriz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanlar Kurulu
Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu

 


nanKaffed

Share