Sosyokültürel Yönleriyle Çerkes Toplumu

Kafdav Çerkes tarihi ve kültürüne ilişkin iki önemli eser yayınladı: Sosyokültürel Yönleriyle Çerkes Toplumu ve Anavatanlarının Sürülüşlerinin 150. Yılında Çerkesler.

p>

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı (Kafdav) Çerkes toplumunu köklü biçimde etkilemiş olan "Çerkes Sürgünü"nün çok yönlü sonuçları ile birlikte geleceğimiz bakımından uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak amacıyla uluslararası bilim çevrelerinde konuyla ilgili bilimsel yayınları artırmak çabası içerisinde. Bu kapsamda, Çerkes toplumuna ve Kafdav'a pek çok katkısı ve emeği bulunan ve 2010 yılında kaybettiğimiz değerli büyüğümüz Prof. Dr. Haydar Taymaz’ın anısına Çerkes toplumunun sosyokültürel dinamiklerine ilişkin ödüllü bir araştırma yarışması düzenlendi. Sosyokültürel Yönleriyle Çerkes Toplumu bu yarışmaya gönderilen eserlerden oluşmaktadır.

p>

Tarihin kaydettiği en trajik olaylardan birisi ve önde geleni olan Çerkes Sürgünü’nün üzerinden 150 yıl geçmiş olmasına rağmen bu güne kadar bir çok husus net olarak ortaya çıkarılabilmiş değildir. Çerkes halklarının Anavatanlarından sürülüşlerinin 150. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde ilk etabı 27 Eylül 2014, ikinci etabı da 17 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara Milli Kütüphane salonlarında gerçekleştirilen uluslararası katılımlı konferans bazı sorulara verilen cevapların bir kısmını içermektedir. Anavatanlarından Sürülüşlerinin 150. Yılında Çerkesler kitabı Kafdav ve Kaffed tarafından düzenlenen bu iki konferansta sunulan tebliğleri içeriyor.

p>

Çerkes tarihi ve kültürüne ilişkin bu iki önemli eseri Kafdav'dan ve bölgenizdeki Kafkas derneklerinden temin edebilirsiniz.

İsteme adresi: www.kafdav.org.tr

p>

SOSYOKÜLTÜREL YÖNLERİYLE ÇERKES TOPLUMU

Yayın Yılı: 2015, Ebat: 13,5 x 19,5 cm, 268 sayfa, ISBN: 978-975-6255-99-5

p>

İÇİNDEKİLER

p>

Diasporanın Sosyokültürel Hafızası Olarak Çerkes Köyü
Ulaş Sunata

Kafkas Kökenli Halklarda Kimlik ve Değişim (Muş İli Örneği)
Ayça Günkut Vurucu

Tarihi Çerkesya’dan Günümüze Çerkesya’da Yer Adları
Mesut Sönmez

Sürgünün 150.Yılında Çerkes Toplumu: Beş Pencereden Bakış
İrfan Kalaycı

Xexes Çerkeslerinin Bilinmeyen Masalı ‘Küçük Dişi Böcek ve Fare’
Elif Sakut

Elbruz Hala Mutluların Yeri Anadilinde Yaşa, Kafdağı Olmasın
Ragıp Kaynar

p>

ANAVATANLARINDAN SÜRÜLÜŞLERİNİN 150. YILINDA ÇERKESLER

Yayın Yılı: 2015, Ebat: 16 x 24 cm, 232 sayfa, ISBN: 978-975-6255-98-8

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BİRLEŞİM - 27 Eylül 2014
Açılış Konuşmaları

Muhittin Ünal
Kafdav Başkanı

Prof.Dr. Ayla Sevim Erol
Kafdav Bilim Kurulu Başkan Yardımcısı

BİLDİRİLER
19.Yüzyıl İkinci Yarısına Ait Dağıstan Kaynaklarında Göç Konusu
Prof.Dr. Ahmed M. Murtazaliyev

19. Yüzyılda İnguşların Türkiye’ye Göçü
Doç.Dr. Marem Bilanovna Dolgiyeva

Kuzey Kafkasya Dağlıları’nın Türkiye’ye Göçü (Diplomatik Hazırlıklar Meselesi Üzerine)
Zareta Raşidovna Dzumatova

Kafkasya Savaşında ve Türkiye Modern Tarihinde Abazalar
Dr. Mihail S. Thaytsuhov

Çerkesler: 19.Yüzyıl Soykırımı ve Çağdaş Sorunlar
Prof.Dr. İgor Y. Kutsenko

19. Yüzyıl Adıge (Çerkes) Muhacereti: Tarihsel Anlamlandırma Deneyimi
Prof. Dr. Svetlana G. Kudayeva

1856 – 1864 Yıllarında Çerkeslerin Sürülmesi: Plan ve Uygulama
Doç. Dr. Fatima A. Ozova

Diaspora Çerkeslerinin Birinci Dünya Savaşı Sonunda Kafkasya’ya Geri Dönüş İçin İngiltere’ye Müracaatları
Dr. Georgy Chochiev

Göçten Soykırıma Çerkes Gerçeği
Doç.Dr. Cahit Aslan

Lom ve Belogradçık Kazalarındaki Çerkesler
Dr. Margarita Dobreva

Büyük Suriye’de Çerkes Göçmenlerin Durumu: 1870’den Günümüze
Kemal Jeloka

19. Yüzyıl İkinci Yarısında Abhazlar’ın Sürülme Devreleri ve Şartları
Prof.Dr. Timur A. Açukba

İKİNCİ BİRLEŞİM - 17 Ekim 2014
Açılış Konuşmaları

Prof.Dr. Sabri Tekir
Kafdav Bilim Kurulu Başkanı

Yaşar Aslankaya
Kaffed Başkanı

BİLDİRİLER
Çerkes-Osmanlı Tarihi: On Dokuzuncu Yüzyıldan Acı ve Cesaret Hikayeleri
Prof.Dr. Ehud Toledano

Çerkeslerin Sürgünü ve Orta Doğu’ya Yerleştirilmeleri
Dr. Alexandre Toumarkine

Sürgünde Direniş: Modern Orta Doğu’da Çerkes Kimliği ve Aidiyet
Prof.Dr. Dawn Chatty

p>

 

p>
nanKaffed

Share