Anneler Günü Kutlu Olsun!

Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissetmek istediğimiz, bizi biz yapan en değerli varlığımız, başımızın tacı annelerimiz;

Geleceğimizin teminatı, halkımızın varlığının güvencesisiniz. Aile ve toplum değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe taşınmasında en önemli görev sizlerin. Geleceğimizin asıl mimarları sizlersiniz.Varlıklarınızla hayatımıza anlam kattınız.

Anavatan ve diasporadaki tüm annelerimizin “Anneler Günü’nü kutluyor, her birine sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyoruz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> td> td> tr> tbody>

АНЭМ И ДЖЭ МАКЪ

p>

ANNENİN ÇAĞRI SESİ

p>

Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ

Bir gün annenin çağrısını duyarsan

Ухэтси дэпым -

Köz içinde bile olsan

Уэ зэщІэувыкІ!

Dur da düşün!

Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ

Bir gün annenin çağrısını duyarsan

Ажалу щытми къуожьэр

Ecel bile olsa seni bekleyen

КъызэплъэкІ!

Dön de bir bak!

Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ

Bir gün annenin çağrısını duyarsan

Сэр ныкъуэ къихмэ сампІэм -

Kılıç yarı çekikse bile kınından

Ар илъхьэж!

Yerine koy!

Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ

Bir gün annenin çağrısını duyarsan

Шэ быутІыпщам -

Attığın kurşunu

лъэщІыхьи къегъэгъэзэж!

Yetiş de, geri çevir!

МафІэс, къугш лъалъэ,

Yangın, zelzele-deprem,

Дунейр зыхьыж псыдзэ -

sel olsa dünyayı alıp götüren

ЩымыІэ си анэ сызыубыдын.

Olmaz anacığım beni tutabilen

Щызэхэсхам уэ къыбжьэдэкІауэ си цІэ

Duyarsam adımı senin ağzından.

Ар схылъэкІынщ сэ,

Bunu başarabilirim,

Сэ уэ сурибынщ.

Zira senin evladınım ben.

Ауэ сыкъыщожалІэм щтэІэ-щтаблэу

Ama koşup geldiğimde yanına korku-telaş içinde

Дапщэщи хуэдэу

Her zamanki gibi

къызжеІж къужей

Yalnızca şunu söyle:

«Сигу укъэкІауэ арат тІэкІу си щІалэ»

“Seni biraz özlemişim yavrum”,

ГуфІэгъуэм си псэр хэткІухьынщ абдей.

Mutluluktan erir oracıkta yüreğim.

Хьэуэ, семыжьэ е-ей, -

Hayır, asla beklemiyorum,

Тхьэм имыухкІэ

Allah yazmasın!

Къэхъуну я ужь дыдэу сыщебджэж.

Beni son çağırışın hiç olmasın.

ИтІани къытезгъхазэу жызоІэж

Yine dönüp tekrar diyorum ki;

Зэгуэр уи анэм и джэ макъ зэхэпхмэ

Bir gün annenin çağrısını duyarsan

И пащхьэм псынщІэу нэси

Hızla var da huzuruna

сыну щыж!

Heykel olup çakıl!

БИЦІУ Анатолэstrong>

p>

BİTZU Anatole (çev. F.HUVAJ)strong>

p>
 
table>

 


nanKaffed

Share