Kaffed Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanlar Kurulu toplantısı Kaffed YK ve Anadil Komisyonu üyelerinin katılımıyla 12 Nisan 2015 tarihinde federasyon genel merkezinde yapıldı. Yapılan toplantıda öncelikli olarak Adige Dil Derneği (ADDER) tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen ortaokullardaki seçmeli Adıgece ders müfredatı görüşüldü.
 
Görüşmelerde ADDER’in kurulduğu günden bugüne Kaffed ile kurumsal ilişkileri süreci ve çeşitli medya ortamlarında yer alan iddialar konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Toplumumuz için büyük bir kazanım olan ortaokullarda seçmeli Adıgece dersinin hayata geçirilmesi ve hali hazırda kullanılan resmi alfabe ile hazırlanan müfredatın kabul edilmesi süreci ele alındı.
 
Adıgece seçmeli dersi için ikinci bir müfredatın yani latin müfradatın kabul edilmesinin, bir ders için iki ayrı müfredatın ve iki ayrı alfabenin aynı anda yürürlükte olması durumunun konunun uzmanlarınca, bakanlık tarihinde bir ilk olduğunun vurgulandığı belirtildi. Bu durumun yasalara, eğitim programı tekniklerine ve müfredatta birlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca söz konusu kararın, ehliyet ve liyakat gözetilmeden ve de bilimsel gerçeklere aykırı olarak, idari ve siyasi bir tasarruf ile alındığını konusunda görüş birliğine varıldı.
 
Bu durumu yaratanların hem yasal açıdan hem de dil bilimsel açıdan suç işlediği vurgulanarak gerekli tüm idari ve hukuksal yollara başvurulması konusunda kararlar alındı. Bu sürece kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla yapılacak faaliyetler konusunda bir eylem takvimi oluşturuldu. Ayrıca 21 Mayıs 2015 Çerkes Soykırım ve Sürgünü etkinlikleri hazırlıkları gözden geçirildi.

nanKaffed
Share