HDP Heyeti Kaffed’i Ziyaret Etti

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığında, Eş Genel Başkan Yardımcıları Ali Ürküt ve Alp Altınörs ile MYK üyesi Dilek Yağlı’dan oluşan heyet 25 Mart günü Federasyonumuzu ziyaret etti. HDP’nin talebiyle gerçekleşen ziyaret, çok sayıda basın mensubu tarafından takip edildi.

Görüşme öncesinde basına açıklamada bulunan Sayın Demirtaş, HDP’nin gelecek perspektifinin, Türkiye’de buluşmuş etnik kimliklerin, ortak vatan belledikleri bu topraklarda eşit yurttaşlar olarak hak ettikleri saygın noktaya gelmesi olduğunu söyledi. Toplumsal kutuplaşmaya karşı barış diliyle sorunların tartışılmasını ve halkların geçmişlerini inkar etmeden, ortak geleceğin yeni yaşam felsefesi üzerine tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de mevcut sistemin demokratik olmadığını, tekçi bir anlayışla farklılıkların zenginlik değil, ayrılık ve kutuplaşma gerekçesi haline getirildiği için farklılıkların devletin karar alma süreçlerine katılımının gerçekleşemediğini ve bugün Kaffed’i özel ziyaretlerinin nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyledi. 

Soykırım ve sürgün acısını yaşamış, dünyanın çeşitli topraklarına savrulmuş ve günümüzde var olma mücadelesi veren onurlu Çerkes halkının, siyasette daha görünür olması ve devlet yönetimine kendi kimliğiyle, diliyle, kültürüyle katılabilmesinin önemini vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Kaffed’in bir STK olarak, demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesi verdiğini ve Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sunduğunu ifade etti. Kaffed içinde farklı siyasal inançlara sahip kesimler olduğunu, eğer Türkiye’de köklü bir reform gerçekleşecek ise Kaffed gibi STK’ların görüşü, katkısı ve hatta onayı alınmadan eşit ve adil bir yaşamı gerçekleştirmenin kolay olmayacağını söyledi. Bütün bu sorunların köklü olarak çözümünün yeni bir anayasa ile mümkün olacağını düşündüklerini vurguladı.

Devletin hatalı politikaları nedeniyle bu ülkedeki halkların renkli çiçek bahçesinin soldurulmak istendiğini tek renk, gri renkli bir enkaza dönüştürülmek istendiğini söyledi. 

Genel seçim arefesinde Kaffed gibi STK’ların siyasete yön verme, destek olma, eleştiri veya öneri sunma gibi faaliyetlerinin, siyaseti güçlendireceğini  ve seçim yarışının demokratikleşmesinin yolunu açacağını, bunun da parlamentoda farklılıkların temsiline katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaffed tarafından daha önce ilan edilen “Türkiye Çerkeslerinin Demokratik Talepleri”ni desteklediklerini ve Çerkeslerin dilleriyle, kültürleriyle bir bütün olarak var olabilmesi için bu taleplerin hep birlikte savunulması gerektiğini ifade etti.

Kaffed Genel Başkanı Yaşar Aslankaya yaptığı konuşmada, Çerkeslerin 150 yıldır bu topraklarda var olma mücadelesi verdiğini vurguladı. HDP heyetinin Kaffed’i ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti ve genel seçimler öncesinde Çerkeslerin sorunlarını gündeme alarak bu ziyareti gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Asimilasyon ve inkar politikasına karşı ulusal varlığını koruma mücadelesi veren Çerkeslerin dillerinin kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun UNESCO tarafından yayınlanan raporlarda yer aldığını söyledi.

Kaffed’in önümüzdeki dönemde ülkenin yeni anayasaya kavuşması ve ülkede tüm unsurların kendilerini ifade edebildiği demokratik bir ortamın oluşması yolunda, diğer STK’lar ile birlikte çalıştığını vurguladı.

HDP’nin parti olarak, Kaffed tarafından daha önce düzenlenmiş konferanslara üst düzeyde katılımının Çerkes toplumu tarafından ilgiyle karşılandığını ve özellikle 21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü için HDP tarafından yayınlanan mesajların olumlu bulunduğunu söyledi. 

Basın açıklamaları sonrasında Sayın Demirtaş, basın mensuplarının günlük politikaya dair sorularına cevap verdi. Daha sonra heyetler arasındaki görüşmelere geçildi.

Heyetler arası görüşmede Sayın Demirtaş, Çerkes halkının demokratik taleplerinin bu ülkedeki benzer toplulukların ortak talepleri olduğunu ve taleplerin parlamentoya yansıtılması gerektiğini söyledi. Ülkedeki asıl sorunlardan birinin ezilmiş halkların bir araya gelememesi olduğunu ve bunun da büyük bir eksiklik olduğunu belirtti. HDP’nin tüm halklar ile birlikte çalıştığını ve parti içinde birbirinden farklı kimlikler, gruplar olduğunu vurguladı.

Sayın Demirtaş’a HDP milletvekili Sırrı Sakık tarafından Çerkesler hakkında sarf edilen sözler hatırlatıldı. Bu sözlerin halkımızı derinden yaraladığı ancak partinin yeterince tepki göstermediği vurgulandı. Sayın Demirtaş cevaben, söz konusu olayda olduğu gibi bazen milletvekillerinin partinin ilkelerine aykırı ifadeleri olabildiğini, bunun partiyi de zor durumda bıraktığını, söylenenlerin izinin hafızalardan kolay silinmediğini ve bu sorunu çözmek için özel çalışma yapmak gerektiğini ifade etti.

Sayın Demirtaş’a, bu ülkede son 30 yılda yaşanan çatışma ortamının, ülkedeki diğer halklar gibi Çerkeslerde de bir travma yarattığını, bu nedenle devam etmekte olan süreçlere karşı Çerkesler arasında da bir direnç oluştuğu vurgulanarak çözüm sürecinde ülkenin demokratikleşmesini ve tüm halkları olumlu etkileyecek somut sonuçların henüz çıkmadığı belirtildi.

Sayın Demirtaş’a, HDP örgütü içinde çalışan Çerkesler olduğu ve HDP içinde Çerkeslerin Mecliste temsil edilme beklentisi olduğu hatırlatıldı. Sayın Demirtaş cevaben şunları söyledi; “HDP ilk defa seçim barajını aşmaya bu kadar yakın. Bu seçimde oy oranındaki sıkıntı nedeniyle, önceliklerimizi belirleyerek daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Ancak tüm diğer halklar gibi HDP içinde Çerkeslerin de temsil edilmesini istiyoruz…”

Sayın Demirtaş sözlerine şöyle devam etti: “Çerkesler farklı partilere oy veren bir topluluktur. HDP Kaffed’i bir kere ziyaret etti diye herkes HDP’li olmaz, zaten böyle bir beklentimiz de yok. Kurumsal ilişkilerimiz ön yargıların kırılması için önemlidir.”

Görüşme diyalogu sürdürmek üzere karşılıklı iyi niyet dilekleriyle sona erdi. 

p>


Basın toplantısı izlemek için tıklayınız.

p>
nanKaffed

Share