DÇB ve Örgütlenme Üzerine

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'ne yönelik ilk uluslararası etkinlik 125. yılında Ankara'da düzenlendi. 1989'da gerçekleşen bu etkinlik, anayurt ve diasporaki örgütlenme çalışmaları açısından da bir dönüm noktası olmuş, bu etkinlikte ortak sorunlarımızın çözümüne yönelik olarak anayurt ve diasporadaki örgütlenmelerin bir araya gelmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucu 20 Mayıs 1991'de Nalçik'te anayurt ve diasporaki kuruluşların katılımı ile Dünya Çerkes Birliği (DÇB) kurulmuştur. DÇB, üye kuruluşların da katkılarıyla, Çerkeslerin sorunlarının tanıtılması ve anayurt-diaspora ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

DÇB kurulduğundan bu güne 23 yıl geçmiştir. Bu süre içinde anayurtta, diasporada ve dünyada çok önemli değişimler yaşanmıştır. Dünya genelinde yaşanmakta olan ekonomik, siyasal ve askeri değişimlerle birlikte yeni dengeler ve bloklar kurulmaktadır. Batı ile Rusya arasında "yeni soğuk savaş" olarak nitelendirilebilecek bir mücadele başlamıştır. Olumlu veya olumsuz yönleriyle eskisinden oldukça farklı yeni Türkiye, Rusya ve Orta Doğu ortaya çıkmıştır. Ekonomik, sosyal, kültürel veya teknolojik alanlardaki değişimlerin, insanların yaşam biçimine etkilerinin sonucunda, değer yargıları öncekilerden oldukça farklı bir kuşak doğmuştur. Yeni dünya düzeninin koşullarını ve yeni kuşağın beklentilerini göz önüne bulundurarak, genelde örgütlenme anlayışı ve biçimimizin, özelde ise DÇB'nin kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek gelecek için yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Çerkeslerin ortak sorunlarının çözümünde DÇB gibi örgütlerimize önemli görevler düşmektedir. DÇB kurulduğu günde bu güne gerek örgütsel yapısı, gerek uygulamaları nedeniyle kimi zaman övgüler alan, kimi zaman şiddetle eleştirilen bir örgüt olmuştur. Özellikle son bir yılda yaşanan tartışmalar ve istişareler sonrasında, 29 Kasım 2014'de yapılan DÇB Yönetim Kurulu toplantısında, içinde bulunduğumuz koşullara göre DÇB’nin yeniden yapılandırılması sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kaffed olarak DÇB’nin yenilenme sürecine dair önerileri olgunlaştırmak ve bu sürece Türkiye diasporasının katılımını sağlamak amacıyla bir öneri toplama kampanyası başlatıyoruz.

Bu süreçle ilgili görüş ve önerilerinizi 5 Şubat 2015 tarihine kadar info@kaffed.org mail adresimize göndermenizi rica ediyoruz.

Tarafımıza iletilecek tüm görüş ve öneriler yönetim organlarımızda değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu


Dünya Çerkes Birliği kuruluş süreci için tıklayınız.
Dünya Çerkes Birliği amaçları ve yönetim organları konusunda özet bilgileri için tıklayınız.
Dünya Çerkes Birliği internet sitesi için tıklayınız.
 

p>
nanKaffed

Share