Diyalog ve Müzakereye Çağrı

Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun kurucuları arasında yer aldığı Denge ve Denetleme Ağı Türkiye demokrasisinin temelinde denge ve denetlemenin yer alması için aktif olarak çalışıyor. Her geçen gün yeni katılımlarla büyüyen ve 1 Kasım 2014 günü itibariyle 179 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Denge ve Denetleme Ağı'nın üç temel talebi var:

Egemenliğin vatandaşlara ait olduğu, hukukun her şeyden önce geldiği ve güçler ayrılığını barındıran yeni bir anayasa.

Meclis’in yasaları etraflıca görüşmesini ve hükümeti denetlemesini sağlayacak, yargı bağımsızlığını güvenceye alacak, medyanın herkesi doğru bilgilendirmesini ve özgür olmasını gözetecek, seçimlerin vatandaşların oylarının Meclis’e yansımasını temin edecek, siyasi partilerin demokratik olmasını sağlayacak, sivil toplumun vatandaşların taleplerini duyurmalarını destekleyecek yasal ve kurumsal değişiklikler ve yenilikler.

Demokratik siyasi ve sivil kültür – Yerelden başlayarak tüm ülkede, vatandaşların verilen kararlarda söz sahibi olduğu; yetkililerin hesap verdiği; herkesin kendi olarak kabul ve saygı gördüğü; farklı düşünce, yaşam tarzı ve inanca sahip herkesle bir arada barış içinde yaşandığı demokratik siyasi ve sivil kültür sağlayacak yol, yöntem ve diyalog sürecinin oluşması.

p>

Denge ve Denetleme Ağı'nın açıklamalarına ve faaliyetlerine ilişkin bilgilere web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz: www.birarada.org

p>

 


nanKaffed

Share