Geçmişten Geleceğe Çerkesler: Kültür, Kimlik ve Siyaset

22-25 Eylül 2011 tarihleri arasında Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı (Kafdav) tarafından Ankara’da düzenlenen “21. Yüzyıl’da Çerkesler: Sorunlar ve Olanaklar” başlıklı sempozyumda sunulan metinler bir araya getirilerek yayımlandı. Geçmişten Geleceğe Çerkesler: Kültür, Kimlik ve Siyaset isimli kitap, Çerkes tarihini ve güncel sorunlarını anlamak isteyenler için bir temel eser.

p>

“Çerkes” üst kimliği altındaki aidiyetlerimizle kim(ler) olduğumuzu, tarihsel kökenlerimizi ve uygarlığa katkılarımızı; ortak kimliğimizi paradoksal biçimde hem kırılmaya uğratan hem de yeniden kuran ve kurmaya devam eden büyük bir travma olarak “sürgün” ile öncesi ve sonrasını; Nart Epos’unu ve Adığece söylenişiyle Khabze’yi yani kadim ancak “yeniden icat edilen” kültür ve geleneğimizi; dillerimizi, anavatan ve değişik diaspora coğrafyalarında varlığımızı sürdürmek için geliştirdiğimiz farklı varoluş stratejilerini ve politikaları ile bu süreçlerde karşılaştığımız sorunları;  söz konusu sorunların çözümü için sahip olduğumuz olanakları tartışan çalışmalardan oluşuyor.

Bu önemli eseri Kafdav Yayıncılık'tan temin edebilirsiniz.

p>

 

 


nanKaffed

Share