Selahattin Demirtaş’tan Kaffed’e Cevap Mektubu

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Kaffed'in cumhurbaşkanı adayları Sayın R.Tayyip ERDOĞAN, Sayın Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU, ve Sayın Selahattin DEMİRTAŞ'a göndermiş olduğu mektuplara adaylardan Sayın Selahattin DEMİRTAŞ'ın cevap mektubunu ve Kaffed'in adaylara gönderdiği mektupları ekte sunuyoruz. Diğer adaylardan da cevap gelmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. 
 
Saygılarımızla 
 
KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU 

 

Sayın Yaşar Aslankaya,
Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

p>

Sayın Yaşar Aslankaya, Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığım konusunda gösterdiğiniz duyarlılık ve destek nedeniyle teşekkür ederim. Biz de, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin, Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin gelişmesine katkıda bulunması ve bu dönemde demokrasi cephesinin gelişmesi için çaba gösteriyoruz.

Çerkes halkının sürgün ve soykırımlara karşın, kendi kimliklerine, dillerine ve kültürlerine sahip çıkmakta gösterdiği büyük direnişi saygıyla takip ediyoruz. Bu direnişi devam ettirmek üzere Federasyon olarak ilettiğiniz taleplerin, bizim politikalarımız ve hedeflerimiz ile uyum halinde olduğunu belirtmek isteriz.

Bilindiği gibi kamuoyuna açıkladığımız ‘Yeni Yaşam Çağrımız’, ülkemizde ve dünyada yıpranan kardeşliğin eşit temeller üzerinde yeniden tesisi için bir tekliftir. Çağrımız; Türkiye’deki bütün halkların ve inançların birlikte, birbirine benzemeden, birbirini benzetmeden, özgürce ve yepyeni bir yaşam inşa etmelerinedir.

Devletin kutsandığı, halkların, dillerin, inançların ve kültürlerin yok sayıldığı darbe Anayasası’nın topyekun değiştirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur ve Cumhurbaşkanı seçilmem durumunda en büyük çabayı bu konuda göstereceğim. Türkiye’nin çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı ve çok kimlikli gerçekliği temel alınarak, cinsiyetçi olmayan, ekolojist, eşitlikçi, sosyal ve özgürlükçü bir anayasa, demokratik Türkiye, demokratik cumhuriyet ve yeni yaşamın toplumsal sözleşmesi olacaktır. Böylece devletin anayasası döneminden, halkların anayasası sürecine geçiş gerçekleştirilecektir.

Bu anayasa ile tek tipçi dayatmalara karşı çoğul, farklılıkların eşit ve gönüllü beraberliğine dayalı bir toplumsal  varoluşu yaratacağız. Böylece Türkler, Kürtler, Aleviler, Çerkesler, Ermeniler, Rumlar, Ezidiler, Süryaniler, Keldaniler, Araplar, Lazlar, Pomaklar, Romanlar hep birlikte demokratik ulusu oluşturacak ve her türlü ‘tek’çilik son bulacak, yerine çoğulculuk esasına dayalı bir anlayış hakim olacaktır.  

Böylece Çerkeslerin de kimliksel ve kültürel hakları güvence altına alınacak, Çerkes dillerinde TV ve radyo yayınları gerçekleştirme olanağı ortaya çıkacak, anadilinde eğitim herkes için bir hak olarak kabul edilecektir.

Farklı kimliklerin ve inançların birbirlerinin içinde erimeden beraber, demokratik, özgür ve eşit biçimde yaşadığı radikal demokrasi anlayışımız, dış politika anlayışımızın da temelini oluşturacaktır. Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi, Abhazya ve Güney Osetya’nın tanınması ve dönüş hakkı talepleriniz de bu perspektifle ‘Yeni Yaşam Çağrımız’ın dış politika hedefleriyle örtüşmektedir. Zaten bilindiği gibi temel şiarımız, ‘Demokratik Değişim, Barışçı Türkiye’ olup, komşularımızla ve diğer devletlerle de bu temelde ilişkiler geliştirmeyi, halkların çıkarlarını savunmayı bu çerçevede sürdürmeyi temel almaktayız.

Kampanyamıza ilginiz ve dayanışma dilekleriniz için bir kez daha teşekkür eder; halklarımızın eşitlik ve barış içinde yaşayabileceği bir dünyayı kurma mücadelemizde seçimlerden sonra da buluşmak ve ortak mücadeleyi geliştirmek konusundaki beklentilerimizi dikkatinize sunarız. Saygılarımızla.

Selahattin Demirtaş
Cumhurbaşkanı Adayı
5 Ağustos 2014 

p>

{gallery}/haber/federasyon/2014/c.baskanligi adayi yazi{/gallery}


nanKaffed

Share