Kuban Ticaret Rehberi’ne Sizde Katılın

İş Dünyasının Saygıdeğer Temsilcileri
Kuban Ticaret Rehberine Sizde Katılın...

p>

Rusya Federasyonu 17 milyon metrekareyi aşan alanı ile dünyanın en büyük yüzölçümüne sahiptir. Rusya, dünyanın en zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanısıra kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş maden kaynakları ve hemen her türlü hammadde ihracatında ilk sıralardaki ülkelerden biridir. Rusya 2013 yazında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)  üyesi olmuştur.

Rusya ülke pazarında hızlı büyüyen sektörlerin enerji, makine, sağlık, ulaştırma, tıbbi gereçler, uçak yan sanayi, ilaçlar, iş ve tarım makinaları, hazır giyim, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, bilgisayar yazılım ve donanımı, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, inşaat malzemeleri olması beklenmektedir. İhracat potansiyeli olarak tarım ve gıda ürünleri, sanayi ürünleri ve hizmet sektörü öne çıkmaktadır. Ülke pazarına girişte yerinde analiz çalışmaları, yerel personel istihdamı ve yerel ortaklar ile profesyonel danışmanlık hizmeti alınması önerilmektedir. Aralık 2012'de Rus ve Türk hükümetleri arasında ticari-ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliğini kapsayan orta vadeli bir plan imzalanmıştır. Bu bağlamda mevcut siyasi irade ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ortaya konduğu düşünüldüğünde ilk yapılması gerekenlerin başında planlı ticari faaliyetlerin organize edilmesi gelmektedir.

Rusya Federasyonu’nu ticari açıdan Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı olmasına rağmen  yapılan ticarette yüksek miktarda enerji (doğalgaz) alımlarından dolayı Türkiye açısından ağırlıklı olarak ithalat şeklinde gelişmekte ve büyük bir dış ticaret açığı oluşmaktadır. 2013 yılı TÜİK verilerine göre Rusya'ya ihracat 6.9 milyar dolarken ithalatımız 25 milyar dolardan fazla olmuştur. Bu açığın azaltılması, resmi hedef pazar olan Rusya'ya olan ihracatımızın artırılması için stratejik çalışmalar yapmaya bağlıdır. Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinde ve Abhazya’da yaşayan 24 binden fazla Türk vatandaşının ve Çerkes nüfusunun varlığı bu bölge ile ticaretin arttırılmasındaki en önemli avantajlardan biridir. Yaklaşık 1.5 saatlik vizesiz uçuşla Pegasus’la Krasnodar ve Mineralnye Vody, Nalçık, THY ile Soçi’ye, Abhazya’ya (Soçi - Abhazya 15 dk) ulaşılabilmekte, Nisan 2014’te başlayan Türkiye, Vladikafkaz, Kabardey-Balkar, Karaçay - Çerkes, Adığey Cumhuriyeti otobüs seferleri, Trabzon - Tuapse Limanlarının   Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BSH) uygulama alanı seçilmesi, Trabzon-Soçi yolcu ve yük taşımacılığına Temmuz 2014’te yeniden başlamış olması gibi sebepler bölge için çok önemli avantajlardandır.

Bu katalogda neler bulacaksınız ?

· Rusya Federasyonunun en büyük 200 firması, unvan ve açık iletişim detayları,

· Krasnodar Bölgesindeki şirketlerin iletişim detayları ve iştigal konuları,

· Moskova, Krasnodar, Rostov, Abhazya ve bazı Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri Ticaret ve Sanayi Odaları İletişim Bilgileri,

· Krasnodar, Rostov ve Adığey Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Türk şirketleri,

· Adığey Cumhuriyeti önde gelen firmaları, ihracatçı şirketler,

· Kabardey-Balkar Cumhuriyeti firmaları,

· Abhazya firmalar,

· Ocak 2014 – Haziran 2014 arası Rusya’dan resmi olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gelen ithalat, ihracat ve işbirliği yapmak isteyen firmalar listesi, direkt ticaret ve yatırım talepleri,

·  TÜRKİYE CUMHURİYETİ–RUSYA FEDERASYONU DIŞ TİCARETİ: RUSYA PAZARI VE GÜNEY RUSYA BÖLGESİ İŞ POTANSİYELİ ARAŞTIRMASI adlı Tezve bu Tez kaynaklı Türkiye Rusya Dış Ticaret Pazarı
    isimli Kitabın özet SONUÇ VE ÖNERİLER kısmı.

·  Bu Tez çalışması kapsamında yapılan Rusya Federasyonu’nun geneli ve Krasnodar, Rostov    ve Adığey Cumhuriyeti özelinde yapılan bir anket çalışmasının sonuçları bulunacaktır.

Sınırlı sayıdaki rehberde yer almak isteyen Rusya merkezli şirketler hangi dilde isterlerse şirket Logo’su olmadan kısa firma tanıtım bilgilerini vermek istemeleri halinde ücret ödemeyeceklerdir. Türkiye’deki firmalar logo kullanmadan standart kısa firma tanıtım bilgileri ile rehberde yer almak istemeleri halinde firma başına 100,- (Y/Yüz %TL) ödeme yapmalı ve rehberi isteklilere ücretsiz kargo ile ulaştırılıyor olacaktır. Türkiye’deki, Rusyadaki veya herhangi bir ülke merkezli firmalar rehbere reklam vererek katılmak isterlerse rehbere katılım bedeli aşağıdaki gibi olacaktır :

tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tbody>
ŞİRKET BİLGİLERİ  
Şirket Ünvanı  
Yönetici İsmi  
Şirket Faaliyet Konuları  
Telefon  
Fax   
GSM   
e-mail   
Şirket web sitesi     
   
COMPANY  DETAILS   
Name of Company   
Name of Company Manager    
Kind of Activity (Sector of Company)   
Phone  
Fax   
Mobile (GSM)   
e-mail   
Company web page    
   
ДАННЫЕ КОМПАНИИ  
Название компании  
Имя менеджера  
Вид деятельности  
Телефон  
Факс  
Мобильный (GSM)  
Электронная почта  
Сайт  
table>

 


nanKaffed

Share