Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Düzce Üniversitesi dünyada bir ilke öncülük ederek Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü dâhilinde açtığı Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü ile dört yıllık Lisans eğitimi vermektedir. 2014-2015 döneminde yeni öğrencilerini alacaktır. TS2 (Türkçe Sosyal2) puan türü ile öğrenci kabul edecek olan Bölümümüz, bir profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları konusunda, Adıge Cumhuriyeti Maykop Devlet Üniversitesi ile gerçekleştirilen protokolle gelen Prof. Dr. Mira Khachemizova, Doç. Dr. Susana Shkhalakhova ve Doç. Dr. Ruzana Doleva’dan oluşan öğretim üyeleriyle birlikte eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedirler.

Bölümümüz, Çerkes Dili, Çerkes Dili ve Edebiyatı, Toplumdilbilimi ve Çerkes Kültürü konularına odaklı olan Bölümümüz, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda lisans programına ek olarak Yüksek Lisans programı açma hazırlıkları tamamlandı ve YÖK’e gönderildi. Yüksek Lisans sonrası Doktora yapacak olanlar, Rus Federasyonu Adıge Cumhuriyeti’nde Maykop Devlet Üniversitesi’ne gönderileceklerdir.

Bölümümüzün amacı, dünyada en büyük Çerkes toplumunun yaşadığı Türkiye’de, Çerkes Dili ve Edebiyatı ile Adıge Xhabze’nin (Adıge Yaşam Felsefesi) öğrenilmesini, araştırılmasını ve yaşatılmasını sağlarken aynı zamanda Türkiye’nin kültür zenginliklerinden önemli bir ögeyi ortaya koymak, hedeflenmektedir. İstanbul ve Ankara’ya iki buçuk saatlik mesafeyle ulaşım kolaylığı olan Düzce ilimizde Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü, Düzce Üniversitesi Konuralp yerleşkesindedir. Programımızdan Çerkes Dili Filoloğu ünvanı ile mezun olacak öğrencilerimiz İngilizcenin yanında Bölümde kazandıkları Çerkes Dili ve Rus Dili yeterlilikleriyle, Türkiye ile Rus Federasyonu arasında hızla gelişen sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkilerde önemli fırsatlara sahip olabileceklerdir. Mezunlarımız ayrıca Dilbilimi ve Toplum dilbilimi alanlarında akademik kariyer yapabilecek ve toplumsal araştırmalar gerçekleştirebilme becerileri ile tüm devlet kurumları dâhil birçok kurumda iş sahibi olabileceklerdir.

İletişim: Yrd. Doç. Dr. Fehmi ALTIN
Düzce Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi
Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü, Konuralp Kampüsü – Düzce

Tel: +90 380 541 24 04 - dâhili: 3969,
Gsm: 0533 363 63 34
E-mail: fehmialtin@duzce.edu.tr
 www.duzce.edu.tr


nanKaffed

Share