DİKKAT!!! SEÇMELİ DERS İÇİN ACELE EDİN!….

Adıgece ya da Abazaca seçmeli ders için okullara başvuru tarihleri: 2-13 Haziran 2014 tarihleri arasında....

DİKKAT!!! BAŞVURULAR İÇİN ACELE EDİN....

Anadilde Seçmeli Ders için sınıf açılması konusunda gerekli sayının bulanamadığı merkezlerde de, okul yönetimlerine dilekçelerinizi mutlaka verin. 5. sınıfa gidecek öğrenci sayısı bir kişi bile olsa, bu dilekçelerin okul yönetimlerine verilmesi ve bir örneğinin Federasyonumuza ulaştırılması son derece önemlidir. Bu sayede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın koyduğu sayı kriteri nedeniyle kaç tane Çerkes öğrencinin bu haktan faydalanamadığı bilgisine sahip olunacak ve federasyon olarak bu konuda gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca, Çerkes toplumunun, anadilde eğitim konusundaki kararlı tavrını kamuoyu ile paylaşmak açısından bu çok önemli bir girişimdir. Toplumumuzun geleceği açısından son derece önemli olan bu konuda gerekli duyarlılığın gösterileceğine inanıyoruz.

UNUTMAYIN!!!: 02-13 Haziran tarihleri arasında seçmeli derslerin seçilip okul müdürlüklerine dilekçelerin teslim edilmesi gerekiyor..

www.kaffed.org   info@kaffed.org


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyacak öğrencilerin gelecek eğitim öğretim yılında okuyacakları seçmeli derslerini okul müdürlüklerine 2-13 Haziran'da teslim etmelerini istedi.

p>

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından 81 ilin valiliğine seçmeli derslere ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli ders seçiminin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilere yer verildi.

Seçmeli derslerin, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasının yanında ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerinin amaçladığına dikkat çekilen yazıda, gelecek eğitim öğretim yılında ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında okuyacak öğrencilerin ders seçimlerine ilişkin işlemlerde dikkat edilecek hususlar anlatıldı.

Buna göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıfta okuyacak öğrenciler 6 saat, imam hatip ortaokulunda okuyacak öğrenciler ise 2 saatlik seçmeli ders seçecek.

Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı, kaç kez ve kaç saat seçilebileceği gibi konularda, ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgeleri ve imam hatip ortaokulu haftalık ders çizelgelerinde yer alan hususlar da dikkate alınarak, ilkokul 4. sınıf öğrencileri ve velileri için sınıf öğretmenleri tarafından, ortaokul öğrencileri için de okul müdürlükleri ve rehber öğretmenler tarafından, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme yapılacak.

Gelecek yılın seçmeli dersleri için 13 Haziran'a kadar süre

İlgili alanda öğretmen yokluğu gerekçesiyle okul yönetimlerince öğrenci ve veliler belli derslere yönlendirilmeyecek. Okulda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi halinde öncelikle diğer okullardan maaş veya ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hallerde ücretli öğretmen temin edilmek suretiyle bu dersler açılacak ve okutulacak.

Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecek. Gelecek eğitim öğretim yılında ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyacak öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak belirleyecekleri seçmeli dersler, okul müdürlüklerine 2-13 Haziran'da teslim edilecek.

Öğrenciler tarafından verilen dilekçelerde yer alan ders seçimleri, okul yönetimleri tarafından e-okul sistemine, dilekçelerin verildiği tarihten başlanarak 30 Haziran'a kadar işlenecek.

Yazıda ayrıca konuyla ilgili öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi, dilekçe örneklerinin okullarda görülebilecek yerlerde bulundurulması ve ders seçimlerinin yapılacağı tarihlerde öğrencilerin, ders seçimine ilişkin tüm iş ve işlemleri yapılabilmesine yönelik gerekli tedbirlerin valiliklerce alınması istendi.

p>

Dilekçe Örneğini ekteki adresten indirebilirsiniz.

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/44/01/714035/dosyalar/2014_06/02042923_29050741_semelidersdilekesi.doc

p>

 


nanKaffed

Share