Kaffed Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

KAFFED Başkanlar Kurulu, 12 Nisan 2014 tarihinde Federasyon Genel Merkezinde, Dernek Başkanlarımız, YK üyeleri ve genç arkadaşlarımızın katılımları  ile toplantı yaptı.

Toplantı başında Gündem dair öneriler aşağıdaki öneriler alındı ve görüşüldü:

*Seçmeli Adıge-Abhaz dillerinde eğitici ihtiyacı,

*Türkiye Halk Oyunları Federasyonu,  Çerkes oyunlarımızı tanımıyor. Bu konuda neler yapılabilir?

*Antalya Üniversitesinde Çerkes Dili Bölümü açılması konusundaki çalışmalar.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

150. yıl ve 24 Mayıs etkinlikleri: Sürgün ve soykırımın 150.yılında yapılacak etkinlikler ve hazırlıkları;

p>

·  KAFFED Gen.Merkez tarafından yapılacaklar,

·  24 Mayıs 2014 Kartal etkinliğini düzenleme komitesi tarafından yapılacaklar,

·  Derneklerimde yerel olarak yapılacaklar,

olmak üzere üç bölüm halinde ele alındı, bilgilendirmeler yapıldı ve öneriler toplandı.

Kullanılacak tüm yazılı-görsel materyaller derneklere ulaştırılacağı ve internet ortamında paylaşılacağı belirtildi. Etkinliklerin maddi boyutu ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Suriyeli Soydaşlarımızın durumu: Suriyeli Misafirlerimizin sorunları ve çözümleri konusundaki bilgi paylaşımı yapıldı. Kriz Komitesi çalışmaları ve sorunlar konusu görüşüldü. SMS yardım kampanyası konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi. Bundan sonra nelerin yapılması ve KAFFED politikası nasıl olması gerektiği konusunda görüş alışverişi yapıldı.   

p>

Son DÇB Toplantısı konusunda bilgilendirme: Soçi Olimpiyatları sürecinde Çerkeslerin temsili ve Soçi Olimpiyatları konusunda Türkiye’de yapılan eylemlerin Anavatandaki yansımaları konusunda görüşmeler yapıldı. Ayrıca bu gündem maddesi sırasında Anavatanda okuyan öğrencilerin durumu ele alındı. RF Burslu Öğrenci uygulaması konusundaki son gelişmeler görüşüldü.Anavatandaki Üniversiteler ile Türkiye’deki bazı Üniversitelerin yapmış olduğu protokoller ve Eğitimci-Öğrenci değişim programları konusunda bilgi verildi.

p>
 
 

nanKaffed

Share