Denge Denetleme Ağı Çalışmalarına Devam Ediyor

2012 yılından beri çalışmalarına devam eden ve Kafkas Dernekleri Federasyonumuzun başından beri içinde yer aldığı Denge denetleme ağı büyüyor.
 
İçinde bir çok federasyonun da bulunduğu DDA 115 sivil toplum kuruluşundan oluşuyor.
 
Toplumsal adaletin sağlandığı, yönetimin hesap verdiği, hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı çoğulcu bir Türkiye istiyoruz.
 
Farklılıklarımızla birlikte özgürce yaşadığımız, haklarımızın güvence altında olduğunu bildiğimiz, adaletin eşit dağıtıldığından emin olduğumuz, yönetimin bize hesap vereceğine inandığımız bir Türkiye için;
İlkesi ile yola çıkan DDA da Federasyonumuzu bir dönem önce Genel Başkan Yardımcısı göreviyle Yönetim Kurulumuzda bulunan Av.Hasan Seymen, yeni yönetim kurulunun görevlendirmesi sonucu temsil etmeye devam ediyor. 
 
DDA'nın çok genişlemesi, 115 Sivil Toplum Örgütüne ulaşması ve 300 sivil toplum örgütüne ulaşmayı hedeflemesi sebebi ile çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi amacı ile Ocak ayı içerisinde toplanan DDA genel kurulunca 6 alt grup oluşturulmasına ve her alt grubun 2 eş başkan seçmesine karar verilmişti.
Federasyonumuzu temsilen "Karar vericiler ve Kanaat Önderleri ile ilişkiler" grubunda yer alan Av.Hasan Seymen, Marmara Grubu Vakfı temsilcisi Müjgan SUVER ile birlikte bu grubun Eş Başkanlığına seçilmişti.
 
20-21-22 Şubat 2014 tarihlerinde İzmir'de toplanan ve 6 grubun Eş başkanlarından oluşan DDA koordinasyon kurulu, bir yıl süre ile DDA'nın sözcülüğünü ve temsilciliğini yapmak üzere 4 isim için seçim yaptı ve seçilenlerden birisi de Federasyonumuzun temsilcisi Av. Hasan Seymen oldu. 
 
Ayrıca Karar Verici ve Kanaat Önderleri ile ilişkiler grubu 20 Şubat akşamı İzmir'de, kanaat önderi olarak kabul edilen 20 kişilik bir grupla akşam yemeğimde buluştu. Bu yemeğe, İzmir Çerkes Derneği Başkanı Ramazan ERSÖZ, Yönetim kurulu üyesi Ayhan ÖNDER ve İzmir'de yaşayan thamadelerimizden Av. Senih ÖZAY da katıldı. 
 
Av. Hasan Seymen, 21 Şubat 2014 sabahı da DDA iletişim grubunun İzmir Basını ile yapılan kahvaltıyı toplantısına da katıldı.
 

nanKaffed
Share