KAFFED Yönetim Kurulu Toplandı

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu, 19 Ocak 2013 tarihinde KAFFED Genel Merkezinde toplandı. Yapılan toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri üzerinde görüşme ve değerlendirmeler yapılarak, kararlar alındı.

* 1 Şubat 2014 tarihinde Başkanlar Kurulu ve 2 Şubat tarihinde Yönetim Kurulu toplantısı yapılmasına karar verildi.

* Soçi Olimpiyatları Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış eylem planı hakkında görüşmeler yapıldı. Taslak broşür, afişler ve diğer görsel materyaller üzerinde fikir alışverişi yapıldı ve materyallerin bastırılarak derneklerimize/etkinliklere ulaştırılmasına karar verildi.  

* Çalışma Grubumuz tarafından hazırlanmış olan sochifacts.org/facebook sayfaları konusunda ve sosyal medyanın derneklerimiz, toplumumuz tarafından aktif kullanılması için bilgilendirme yapıldı.

* Soçi Olimpiyatları konusunda kamuoyunu bilgilendirme amaçlı kitlesel eylem/basın açıklamaları konusunda takvim hazırlandı. Eylem planının Başkanlar Kurulu öncesi derneklerimize ulaştırılmasına karar verildi.

* Yapılacak eylemler için alınması gereken resmi izinler için yetkili makamlara müracaatlarda bulunulmasına ve basın-yayın kurumlarına bilgilendirme yapılmasına karar verildi.

* Nalçik üniversitesinde burslu okuyacak öğrencilerin son durumu ve KBC Cumhurbaşkanı Yuri Kokov tebrik ziyareti randevusu konularında bilgilendirme yapıldı.

* 21 Şubat Anadil Günü ve 14 Mart Adıge Dil Günü konusunda yapılacak etkinlikler konusunda görüşmeler yapıldı.  


nanKaffed

Share