KAFFED’in Kafkasya’daki Gözaltılar İçin Basın ve Kamuoyu Açıklaması

13 Aralık Cuma günü Adıgey ve Kabardey Balkar cumhuriyetlerinde, aralarında Aliy Bghane, Acumij Hilmi, Ruslan Kambiev,  Ruslan Kesh, Adnan Khuade, Evgeniy Tashu, İbrahim Yağan, Yuriy Yahutl ve Amin Zekhov'un da dahil olduğu çok sayıda kişinin evlerinde göz altına alınarak Krasnodar'a götürüldüğünü, alınan ilk ifadelerinden sonra 16 Aralık Pazartesi günü tekrar ifade vermek üzere serbest bırakıldıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu kişilerin göz altına alınmalarının nedeni henüz net değildir. Gelen ilk haberlere göre “bir Vahhabi terör şüphelisine yönelik soruşturma kapsamında” göz altına alınmışlar, fakat Soçi Olimpiyatları ve Çerkes soykırımına ilişkin konularda da sorgulanmışlardır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Xabzeye, ilkelerine, insan haklarına ve demokrasiye olan bağlılığı ışığında, her insanın görüş ve düşüncelerini, hiç bir baskı görmeden özgürce ifade edebilmesini, bu amaçla şiddet içermeyen her türlü sivil eylemi yapabilmesini savunmaktadır.

Göz altına alındığı bildirilen kişilerin, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştığı, düşünce ve görüşlerini tamamen yasal çerçevede yayın organlarında dile getirdiği bilinmektedir. Bu konuyla ilgili ulaşan ilk bilgiler, göz altıların bu kişilerin şahıslarına karşı değil, Kafkasya'daki sivil toplum örgütlerine ve temel hak ve özgürlüklere yönelik bir baskı politikası sonucu gerçekleştiği görüşünü güçlendirmektedir. 

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak anavatanımız Kafkasya'da barış ve huzurun ancak evrensel insan hakları ve demokrasi ilkelerine saygı ile tesis edilebileceği konusundaki görüşümüzü bir kez daha ifade ediyoruz. Rusya Federasyonu ve bölge yetkililerini, taraf oldukları uluslararası sözleşmeler ve kendi yasal mevzuatları ile güvence altına alınan ifade ve örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde görüş ve düşüncelerini yasal ortamlarda dile getiren ve bu görüşler etrafında örgütlenen kişilere karşı gerçekleştirilen keyfi ve Olimpik ruha da tamamen zıt söz konusu uygulamalara derhal son verilmesi için gerekli tedbirleri almaya davet ederiz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu


nanKaffed

Share