Kaffed Gençlik Kurultayı Sonuç Bildirisi

2-3 Kasım 2013 tarihlerinde Sivil Düşün AB Programı desteği ile Türkiye Barolar Birliği Litai Otel’de gerçekleştirilen Kafkas Dernekleri Federasyonu Gençlik Kurultayı’nın üç önemli amacı bulunmaktadır;

1.       Türkiye’deki demokratikleşme süreci ve kimlik mücadelesinde Kaffed gençliğinin tutumunu tespit etmek,

2.       Anavatan ve diaspora’da toplumun geleceğini etkileyen, etkileyecek konular üzerinde değerlendirme yapmak,

3.       Çerkes gençliğinin örgütlere etkin katılımının önündeki engellerin tespit edilerek katılımı temin etmenin yöntemlerini belirlemek, merkezi örgütlenme modeli üzerinde tartışma yürüterek merkezi gençlik örgütlenmesinin çalışmalarını başlatmak.

Kaffed’e bağlı 28 dernekten 60 temsilci ve izleyicinin katıldığı kurultayda aşağıdaki oturumlar gerçekleştirilmiştir.

-          Demokratikleşme Süreci ve Çerkesler

-          Diaspora – Anavatan – Rusya Federasyonu İlişkileri

-          Örgütlenme Sorunları ve Gençlerin Örgütlülüğe Etkin Katılımı

 

Demokratikleşme Süreci ve Çerkesler

p>

Çerkesler,  geçmişten gelen baskı, asimilasyon  ve sindirme politikaları nedeniyle yıllarca kimliklerini ifade edemediler. Geçmişten sarkan birikimler, “vatandaş Türkçe konuş” kampanyaları, Manyas Sürgünü, Çerkes Ethem üzerinden Çerkeslerin ötekileştirilmesi, askeri darbeler vb. yolu ile pasifize edilmiş nispeten yaşlı nesillerin, kimliklerini öne çıkarmaları ve ifade etmeleri engellenmiştir. Geçmişte yaşananlar ve geldiğimiz noktada ülkemizde devam etmekte olan demokratikleşme sürecine ilişkin olarak bakış açımız ve taleplerimiz aşağıdaki gibidir;

-          Anayasada vatandaşlık tanımı belirli bir etnik köken ve milliyet üzerine inşa edilmemeli. Birey hak ve özgürlükleri üzerinden tanımlanmalıdır,

-          İnsan olmanın ve yaşamın en doğal hakkı olan anadilini konuşma ve öğrenmek hakkı insanın yaşam hakkı kadar kutsaldır,

-          Devlet hangi etnik kökenden olursa olsun vatandaşlarına anadillerini öğretmek, kültürlerinin yaşatılmasına destek olmakta birinci dereceden sorumludur. Devlet kurumlarının sorumluluğunda, anaokulu ve kreşlerden başlayarak anadil eğitimi sağlanmalıdır,

-          Türkçe olmayan isim-soy isimlerin kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmadır,

-          Yerleşim yerlerinin isimlerinin Türkçe olması kısıtlaması kaldırılmalıdır,

-          Irkçı, taraflı, tarihsel ve bilimsel gerçeklere aykırı olarak yazılan ve okutulan resmi tarihin bilimsel ve tarafsız olarak yeniden yazılması gereklidir,

-          Demokratik haklar belli gruplara değil tüm vatandaşları, tüm halkları,  tüm grupları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir,

-          Tüm vatandaşların doğru temsiliyeti adına merkezi ve yerel yönetimlerde temsil edilebilmesi amacıyla anayasa, seçim barajı gibi temsiliyeti engelleyen düzenlemeleri önleyici hükümler içermemelidir,

-          Yaşadığımız ülkelerde demokrasi ve özgürlükler adına atılan her adım kaynağına bakılmaksızın desteklenmelidir,

-          Kaffed’in siyasi kimlik mücadelemizde sorumluluğu vardır ve bu sorumluluğuna göre hareket etmelidir,

-          Demokratikleşme sürecinde hak mücadelesini yürüten diğer gruplarla beraber, gündeme gelmeyen azınlıkların da hak mücadelelerine destek verilmelidir,

-          Toplumumuzun bu hakların Çerkes, Kürt, Laz vb hakkı değil insan hakkı olduğu noktasında bilinçlendirilmesi gereklidir,

-          Etnik kimliğin yaşatılması amacıyla devlet destekli radyo televizyon ve enstitülerin açılması vb destekler sağlanmalıdır.

 

Diaspora – Anavatan – Rusya Federasyonu İlişkileri

p>

-          Soçi Çerkes halkının uğradığı soykırımın, sürgünün sembolü ve Çerkeslerin tarihi toprağıdır. Şu an bu topraklarda Çerkes nüfusunun az olması ya da Soçi’nin Rusya Federasyonu sınırları içerisinde olması bu gerçeği değiştirmez,

-          Soçi olimpiyatları sonrasında da ulusal varoluş mücadelemizin devam edeceği unutulmamalıdır,

-          Vatandaki cumhuriyetlerde resmi ya da sivil oluşumların Soçi olimpiyatlarına karşı etkin bir muhalefet yapamayacağı açıktır. Bu noktada sorumlu diasporadaki kurum ve örgütlerdir,

-          Soçi olimpiyatları Çerkeslerin uğradığı soykırım ve sürgünü dünya halklarına anlatmak adına önemlidir,

-          Çerkes halkı olarak varoluş mücadelemizde vatandaki cumhuriyetlerimiz ile devlet kademesinde ve sivil örgütlerle etkin işbirliği vazgeçilmezdir.

 

Örgütlenme Sorunları ve Gençlerin Örgütlülüğe Etkin Katılımı

p>

-          Gençliğin örgütlülüğe katılımı önündeki önemli engellerden biri gençlik temsiliyetinin derneklerin ve Kaffed tüzüğü içerisinde yer almıyor olmasıdır,

-          Gençlik örgütlenmesi Kaffed yönetimi ve yürüteceği politikalar üzerinde etkili olabilecek, örgütün alacağı kararlarda söz ve müdahale hakkı bulunan, yetki ve sorumlulukları bu esaslara göre tanımlanmış, tüzük değişikliği ile tüzel kişiliği sabitlenmiş, dernek gençlik tabanlarının etkin temsiliyetinin sağlanacağı bir model ile hayata geçirilmelidir,

-          Gençlik yapılanmasının model, içerik ve yöntemlerinin oluşturulması, çalışma alanlarının ve prensiplerinin belirlenmesi amacıyla Kaffed bünyesinde daha önce oluşturulmuş olan bölgelerden 3’er temsilci ile bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu çalışma grubunun bölge adaylarını tespit edileceği toplantıları organize etmek üzere kurultay katılımcılarından haberciler tespit edilmiştir. Görev alan isimler aşağıdaki gibidir;

 

1.Bölge(İç Anadolu):  Bislan Jalouqa

2.Bölge(istabul): Dündar Dırnak

3.Bölge(Güney Marmara): Sedat Karahan-İbrahim Esen Mandacı

4.Bölge(Kayseri): Yusuf Makara

5.Bölge(Düzce): Gupse Kavaklı

6.Bölge(Tokat, Çorum,Samsun): Mesut Güneş

7.Bölge(Doğu Akdeniz): Cumali Abucak

8.Bölge(Denizli-Aydın-Mersin-Antalya): Şamil Kısal

 

Gençlik Kurultayı Haberi:  KAFFED Gençlik Kurultayı Düzenledispan>

p>
nanKaffed

Share