Suriyeli Öğrenciler İçin YÖK’den Açıklama

Suriye ve Mısır Ülkelerinden Yurdumuzda Bulunan Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş

p>

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu yönetmeliğin Ek Madde 2'si uyarınca hazırlanması gereken Usul ve Esasların belirlenmesi konusu9 Ekim 2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve;

2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde

1.    Öğrenciler yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıfa ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,

2.    Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,

3.    Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran (Şanlıurfa), Mustafa Kemal (Hatay), Osmaniye Korkut Ata, Çukurova, Mersin Üniversitelerinde özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine karar verilmiştir.
 

p>

Not: Yatay geçişte istenen belgeler için ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurulması gerekmektedir.

p>

 

Suriyeli Öğrenciler için Küresel Platform Girişimi

p>

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, Sayın Cumhurbaşkanımızın Portekiz'i ziyareti sırasında 7 Mayıs 2013tarihinde görüştüğü Portekiz eski Cumhurbaşkanı ve Medeniyetler İttifakı eski Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio, "Suriyeli Öğrenciler İçin Küresel Platform" başlıklı girişimi hakkında bilgi vermiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız söz konusu girişime destek verebilecek üniversitelerimizin konuyla ilgili Lizbon Büyükelçiliğimizle temas edebileceklerini belirtmiştir.

Girişimin akıbeti hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, ülkemizden Gaziantep Üniversitesi 5, Anadolu Üniversitesi (uzaktan eğitim) ise 500 Suriyeli öğrenciye burs vermeyi taahhüt etmişlerdir. Ülkemizden bugüne kadar yapılan taahhütlere ve gereken ilave fonlara dair bilgileri içeren liste ek 2'de yer almaktadır. Söz konusu girişim çerçevesinde öncelikle Suriyelilere ev sahipliği yapan komşu ülkelerle temas edildiği, Türkiye ve Lübnan başta olmak üzere farklı ülkelerden 1000'e yakın burs tahsis edildiği ve kaynak temini çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği  Dışişleri Bakanlığı yazısında ifade edilmiştir.  

Yazıda devamla, eğitim masrafları üniversitelerce karşılanacak olan bahse konu öğrencilerin konaklama ve gıda gibi diğer harcamalarını karşılayabilmek için ilave fona ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle bir kampanya başlatıldığı, kişisel veya kurumsal, büyük miktarda veya cüzi her türlü bağışın girişime katkı sağlayacağı, bağış için ek 1'deki formun kullanılabileceği, konuya ilişkin ilave bilgi için Sampaio'nun Danışmanı Helena Barroco'yla (E-posta: hbarroco@netcabo.pt; Cep telefonu: +351-91 777 63 09) temas edilebileceği belirtilmiştir.
    

p>

http://www.yok.gov.tr/web/guest/duyurular

p>
nanKaffed

Share