KAFFED Gençlik Kurultayı Düzenledi

KAFFED 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara'da Gençlik Kurultayı düzenledi. Federasyonumuza bağlı derneklerimizin gençlik temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen kurultaya Adıgey Kültür Bakanı Kul Muhammed de katıldı.

Sivil düşün AB programı desteğiyle düzenlenen KAFFED Gençlik Kurultayı, Türkiye’deki Demokratikleşme süreci ve kimlik mücadelesinde KAFFED gençliğinin tutumunu tespit etmek, Anavatan ve Diasporada toplumun geleceğini etkileyen, etkileyecek konular üzerinde tartışma - değerlendirme süreci içine girmelerini sağlamak ve Çerkes gençliğinin örgütlere etkin katılımının önündeki engellerin tespit edilerek katılımı temin etmenin yöntemlerini belirlemek, merkezi örgütlenme modeli üzerinde tartışma yürüterek merkezi gençlik örgütlenmesinin çalışmalarını başlatmak amaçlarıyla düzenlendi. 

Balgat'da Litai Otelde gerçekleştirilen etkinlik KAFFED Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Filiz Çelik'in açılış konuşması ile başladı, Genel Başkan Vacit Kadıoğlu ve Adıgey Kültür Bakanı Kul Muhammed'in gençliğe yönelik konuşmaları ile devam etti. Gençlerimiz bakanımıza merak ettikleri konularda sorular yönelttiler.

Verilen aranın ardından, Kul Muhammed ve Vacit Kadıoğlu kurultaydan ayrıldı. Gençlik Kurultayı 1.oturumu "Demokrasileşme süreci ve Çerkesler" konusu ile Hasan Seymen, Filiz Çelik, Nejan Huvaj ve Murat Canlı'nın moderatörlüğünde başladı. Bu konunun ardından öğle yemeği arası verildi ve 2.oturum "Diaspora -Anavatan - Rusya Federasyonu İlişkileri" konusuyla devam etti. Bu madde içinde Soçi Olimpiyatları konusuna da değinildi. Gençler her iki oturumda da istedikleri gibi kendilerini ifade etme ve düşüncelerini paylaşma olanağı buldular. Akşam yemeğinin ardından hep birlikte yapılan düğününle ilk gün sona erdi. 

Ertesi günün tek konu başlığı "Örgütlenme sorunları ve gençlerin örgütlülüğe etkin katılımı" idi.  Filiz Çelik ve Murat Canlı moderatörlüğünde sabah saatlerinde başlayan bu oturumda da yoğun katılım gözlendi. Ortak sorunların çözüme ulaştırılmasının amaçlandığı öğleden sonra ki oturumda "Raporların Değerlendirilmesi ve Sonuç Bildirisinin Hazırlanması" kısmında Federasyon Gençlik komisyonu oluşturması kararı alındı. Bu kararı derneklere ve bölgelere duyurmak adına haberciler belirlendi. 

Bölgelerde gençlik komisyonu temsilcileri seçilecek ve bu temsilciler de kendi aralarından Kaffed Gençlik komisyonu başkanını seçecekler. Ayrıca bu kurultayda Gençlik komisyonunun ilk görevleri de belirlenmiş oldu: Soçi Olimpiyat komitesi seçilecek, Tıj İlkay projesine katkı için gece düzenlenecek.

Kurultay 3 Kasım akşamı teşekkür ve iyi temennilerle son buldu.

İlerleyen zamanlarda raportörlerimizin hazırlamış olduğu 2 günün özetini de sizlerle paylaşacağız.

Haber: Özlem Çetinkaya / Nart Dergisi


nanKaffed

Share