Uluslararası Adıge Dili Konferansı Toplanıyor

İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından 27-29 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecektir.

p>

İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı'nın iki amacı bulunmaktadır:

1) Diasporada Adıgecenin varlığını sürdürebilmesinin önemi ve anadil eğitimi konusunda farkındalık yaratmak; Adıge dili eğitiminin yaygınlaşması ve geliştirilmesine ilişkin politika ve öneriler geliştirmek.

2) Diasporada anadili bilmeyen çocukların ve yetişkinlerin Adıgece öğrenmesi için yöntemlerin geliştirilmesi ve materyallerin hazırlanmasına katkıda bulunmak; mevcut Adıge dili eğitimi çalışmalarından elde edilen tecrübeleri paylaşmak; diaspora ülkelerindeki Adıgece eğitimine ilişkin somut, uygulanabilir öneriler geliştirmek; Adıgece çocuk şarkıları, hikayeler, tekerlemeler gibi kültürel ürünlerin dil eğitiminde nasıl kullanılabileceğini göstermek; alfabe, ders kitabı, sözlük, görsel malzeme gibi anadil eğitimi için gerekli materyallerin internet ortamında kollektif bir şekilde geliştirilmesini sağlayacak çalışma grupları oluşturmak.

Adıge dilinin ve kültürünün korunması ve yaşatılması açısından çok önemli gördüğümüz bu konferans, ancak tüm toplumun ve kuruluşlarımızın bu konuyu sahiplenmesi, Adıge dili eğitmenlerinin ve uzmanların aktif katkı ve desteği ile mümkün olabilecektir.

    * Tüm dilleri insanlığın ortak mirası ve zenginliği olarak gören,
    * Adıge dilinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olan,
    * Adıge dilinin öğretilmesi konusunda tecrübesi ve önerisi olan,

tüm kişi ve kuruluşları İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı'na davet ediyoruz.

Konferans programına www.kaffed.org/adige adresinden erişebilirsiniz.

p>

Kafkas Dernekleri Federasyonu


Konferansta tebliğ sunmak isteyen eğitmen ve uzmanlar tebliğ özetlerini en geç 2 Eylül 2013 tarihine kadar Konferans Sekreteryasına iletebilirler.

Konferans Sekreteryası:
Betül Dinçer
Kafkas Dernekleri Federasyonu
Þenyuva Meriç sokak No: 44, Beştepe
Ankara
e-posta: info@kaffed.org, Tel: +90 312 222 8589

p>


nanKaffed

Share