Adıgece ve Abazaca Ders Kitaplarımız Hazır

Adıgece ve Abazaca ders kitaplarımız hazır! Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından uzun ve ısrarlı çalışmalar sonucu hazırlanan kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokullardaki (5-8. sınıflar) Adıgece ve Abazaca eğitimi için ders kitabı olarak kabul edildi. Dersleri alan yeterli sayıda öğrenci olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde yayımlanan kitapların  baskısı da yapılacak. Öğrenci sayısının az olması halinde ise, kitaplar Internet üzerinden kullanılacak.

Adıgece ve Abazaca ders kitaplarının hazırlanması uzun ve zor bir süreç sonucu gerçekleşti. Bu süreçte pek çok kişinin önemli katkıları oldu. Başta proje koordinatörleri ve editörler Yrd.Doç.Dr. Sinem Vatanartıran, Özlem Aydemir ve İrfan Okuyucu olmak üzere, Adıge ve Abaza dillerinin yaşatılması açısından son derece önemli olan bu çalışmalara katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

p>

Abazaca ders kitabının hazırlanmasında emeği geçenler:

p>

Proje Yürütücüsü: KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyonu)
Proje Koordinatörü: Özlem Aydemir
Editör: İrfan Okuyucu
Dil Uzmanı ve Yazar: Çetin Elmas, İrfan Okuyucu
Ölçme ve Değerlendirme: Ender Tiftikçi
Rehberlik: Ataman Oğuz
Ressam: Asiye Erin
Grafik Tasarım: Abdulkadir Polat
Stüdyo: Son Nokta Production
Seslendirme: Feyza Şahika Hapat, Mramza Chkotua, İnal Khanagua, Elif Argun, Şamil Gitsba, Daur Kharchilaa, Ataman Oğuz Kucba
Müzik: Perit Jan Aydemir


Adıgece ders kitabının hazırlanmasında emeği geçenler:

p>

Proje Yürütücüsü: KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyonu)
Editör ve Program Geliştirme: Yrd.Doç.Dr. Sinem Vatanartıran
Dil Uzmanı ve Yazar: Doğan Özden, Erdoğan Yılmaz, Murat Topçu, Ömer Şahin, Şeyma Kanbek, Talih Altınışık, Yılmaz Ölmez
Ölçme ve Değerlendirme: Canan Göknil Dinçer
Rehberlik: Ayşe Tufan
Ressam: Asiye Erin
Grafik Tasarım: Abdulkadir Polat
Stüdyo: Son Nokta Production
Seslendirme: Hava Karadaş, Kuna Jakemuh (Jakamihova), Nelli Lukoj (Lukojeva), Sebahattin Çurmıt
Müzik: Perit Jan Aydemir


Ders kitapları Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden temin edilebilir:

http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=10488

p>

 


nanKaffed

Share