Adıge ve Abaza Dillerinde Dil Eğitmeni Yetiştirilmesi

Adıge ve Abaza dillerinde Dil Eğitmeni yetiştirilmesi hususunda Federasyonumuzun M.E.B.'na yapmış olduğu müracaata gelen cevap ekteki gibidir. Kamuoyumuzun bilgisine sunulur. 

Kafkas Dernekleri Federasyonu


 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 43769797/30/1989963                                                                                                      02/08/2013

Konu: Dilekçe

 

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONUNA

İlgi:  (a) 07/09/2012 tarihli ve 153 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı Eki Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi (Adığece ve Abazaca; 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı,

(b)   28/05/2013 tarihli ve 22 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Karan eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi,

(c)   Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde 02/08/2013 tarih ve 1962632 sayı ile kayıt gören Kafkas Dernekleri Federasyonunun 01/08/2013 tarih ve 85 sayılı dilekçesi.

Bilindiği üzere ilgi (b) çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan ve ilgi (a) öğretim programı doğrultusunda okutulan Yasayan Diller ve Lehçeler (Adığece ve Abazaca) Dersi 2012-2013 eğitim öğretim yılında 5. sınıflardan itibaren kademeli olarak başlamak üzere uygulamaya konulmuştur.

Bu dersi seçen öğrencilere daha nitelikli eğitim verilmesi amacıyla öğretmenlerin yeterliliğini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi konusuna ilişkin ilgi (c) dilekçeniz incelenmiş olup dilekçede belirtilen hususlar bu dersi seçen öğrencilerin ve okulların kesin olarak belirlenmesinden sonra Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür

 


nanKaffed

Share