Anayasa Çalışmaları Kapsamında CHP Genel Başkanı İle Görüşüldü

Denge ve Denetleme Ağı

p>

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Görüşmesi

p>

08 Temmuz 2013

p>

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile 8 Temmuz 2013 Pazartesi günü görüşen Federasyonumuzun da içinde bulunduğu Denge ve Denetleme Ağı (DDA), 2011 genel seçimlerinde siyasi partilerin verdiği yepyeni bir anayasa sözünü hatırlattı. Yeni anayasa sürecinin dört siyasi partinin katılımı ile şeffaf ve katılımcı bir şekilde devam etmesi yönündeki talebini iletti. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Barış ve Demokrasi Partisi Eşbaşkanı Sayın Gültan Kışanak ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile görüşen Heyet, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bir kez daha denge ve denetleme sisteminin ancak katılım için gerekli olan mekanizmaların kurulup işletilmesi ve karar verme süreçlerinde tam bir şeffaflığın sağlanması ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Denge ve Denetleme Ağı üyelerinden Marmara Grubu Vakfı’nın AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, pek çoğunun Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na yeni anayasa ile ilgili görüş veren 99 sivil toplum kuruluşundan oluşan Denge ve Denetleme Ağı’nın, ülkemiz hangi siyasal sistem ve siyasal iktidar olursa olsun, etkili bir denge ve denetleme sisteminin sağlanmasını talep ettiğini ifade etti. Yurttaşların kendilerini ilgilendiren karar alma süreçlerine etkin bir biçimde katılmalarının gerekliliğini savunan ve siyasal tercihleri birbirinden çok farklı sivil toplum kuruluşlarından oluşan DDA, yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığının iyi işletilmesi yönündeki taleplerini Sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

Denge ve Denetleme Ağı üyelerinden Türk Kadınlar Birliği’nin Genel Başkanı Sema Kendirci, yeni anayasa sürecinin Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları da dahil olmak üzere tüm yasama mevzuatının, hukukun üstünlüğü ve katılımcı demokrasinin ilkelerine uygun olmasının öneminin altını çizdi. DDA olarak yaşamın tüm alanlarında siyasi reform yapılmasının gerektiğini vurgulayan Kendirci, DDA’nın yeni anayasa sürecinin siyasi partilerin katılımı ve uzlaşma ile şeffaf ve sivil toplumun görüş ve önerilerine açık bir şekilde devam etmesi yönündeki talebini iletti.

Denge ve Denetleme Ağı üyelerinden KAOS GL temsilcisi Murat Köylü, demokrasinin kurumsallaşmasının ve anayasa yapım sürecinin yalnız mecliste grubu bulunan partilerin uzlaşması ile değil, toplumun uzlaşısına dayalı olarak yürütülmesi gerektiğini aktardı. Egemenliğin bağlayıcı özneleri olan yurttaşların katılımı ile, toplumun tüm farklı kesimlerinin kendini güvende hissedebileceği bir anayasanın önemini vurguladı. Köylü, anayasanın yalnız siyasi değil aynı zamanda sosyal bir mesele olduğunun altını çizdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denge ve Denetleme Ağı Heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Kılıçdaroğlu, yasama, yürütme ve yargı erklerinin denge ve denetleme mekanizmalarını gözeten bir anlayış ile çalışması gerektiğini söyledi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Atilla Kart, Komisyon’un çalışmalarının başladığı günden başlayarak AUK’nın mevcut durumu ile ilgili bilgiyi DDA Heyetine aktardı. Çoğulcu, katılımcı ve denge ve denetleme mekanizmalarını gözeten bir anlayış istediklerini söyleyen Kart, yeni bir anayasa yapmanın toplumsal barışa katkı sunacağını belirtti.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Süheyl Batum, Cumhuriyet Halk Partisi’nin anayasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini ifade ederek, anayasa yapım sürecinin sivil toplumun da katkısına açık olması gerektiğini belirtti. Batum, birbirinden çok farklı 99 örgütün bir arada olduğu DDA’dan yeni anayasa yapım sürecinde hesap verilebilir olması yönünde baskı oluşturması gerektiğini söyledi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Rıza Türmen, yeni anayasa yapım sürecinde katılımcı demokrasi ilkelerinin ve uzlaşmanın ancak halkın katılımı ile sağlanabileceğini; bunun da denge ve denetleme mekanizmalarına uygun olarak yapılabileceğini ifade etti. Türmen, DDA da dahil olmak üzere sivil toplumun anayasa yapım sürecinde alınan görüşlerin takipçisi olması gerektiğini belirtti.

 

 


nanKaffed

Share