DDA Yeni Anayasa Konusunda MHP Başkanı Devlet Bahçeli ile Görüştü

Yeni anayasa yapım sürecinde uzlaşma komisyonundaki tıkanıklığın aşılması ve sürecin devamı yönünde talepte bulunmak üzere denge ve denetleme ağı Mecliste grubu bulunan 4 siyasi parti liderinden de randevu talep etmişti. KAFFED Başkan Yardımcımız Hasan Seymen'in de içinde bulunduğu Denge ve Denetleme Ağı temsilcileri ilk olarak 2 Temmuz'da BDP eş başkanı Gülten Kışanak ile görüşmüşlerdi.

Denge ve Denetleme Ağı 4 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 15.00'te de Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile görüştüler.

Görüşme için hazırlanan basın bildirisi ekteki gibidir.

 

04 Temmuz 2013

DENGEVE DENETLEME AĞI olarak,

p>

Yeni anayasada denge ve denetlemenin ancak yurttaşların katılımı ve karar verme süreçlerinin şeffaflığı ile sağlanabileceğini Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile saat 15.00’te Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde görüşeceğiz. Denge ve denetleme mekanizmalarının ülkemizde güçlendirilmesi talebimizi yinelemek istiyoruz.

p>

Denge ve Denetleme Ağı (DDA) pek çok farklı görüşü ve kesimi temsil eden 99 örgütten oluşuyor ve genişlemeye devam ediyor.

p>

 

Hem geçmişteki hem de görüşmemizdeki beyanlarından, Sayın Bahçeli’nin da çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü ve katılımcı bir demokrasi arzuladığınıanladığımızı ifade edeceğiz.

p>

Katılımcı bir demokraside denge ve denetleme mekanizmalarının işletilmesi ve erkler ayrılığının sağlanmasının sadece yasama-yürütme ve yargının birbirlerini dengelemesi ve denetlemesinden ibaret olmadığını; bütün erklerin toplum için var olduğunu vurgulayacağız.

p>

Konuya ilişkin görüşlerimizi anlatan deklarasyonumuzu kendisi ile paylaşacağız.

Bahçeli’ye, yurttaşların:

Ø  Duyulmak, dinlenmek, anlaşılmak ve dışlanmamayı,

Ø  Kararların kamuoyuna açık bir şekilde alınmasını,

Ø  Karar verme süreçlerine her aşamada katılmayı,

Ø  Karar vericilerin yasama süreçlerinde şeffaflığı sağlamalarını,

Ø  İşlevsel bir güçler ayrılığı ile toplum ve bireye dayalı bir denge ve denetleme mekanizmasının ülkemizde tesis edilmesini istediklerini aktaracağız.

 

Denge ve denetlemenin, ancak katılım için gerekli olan mekanizmaların kurulup işletilmesi ve karar verme süreçlerinde tam bir şeffaflığın sağlanması ile mümkün olacağını vurgulayacağız. Ayrıca anayasa ve diğer yasama süreçleri ile ilgili somut önerilerimizi paylaşağız.

p>

1.        Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi de aynı güçler ayrılığı gibi denge ve denetlemenin vazgeçilmezidir.

2.       Siyasi hayatın demokratikleştirilmesi ve doğallaştırılması ile düşünme, ifade ve örgütlenme özgürlüğü genişletilmelidir.

3.       Yasamave yerel karar alma süreçlerinde, katılım ve şeffaflığın sağlanması için çalışmalarivedilikleyapılmalıdır.

4.      Katılım süreçleri için belirlenen ilkeler, kurallar ve prosedürler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

5.       Katılım ve şeffaflığın sağlanması için teknoloji ve bilişimin kullanılması çağımızın ve demokratikleşmenin zorunluluğudur. Engellenmemeli, bilakis özendirilmelidir.

6.      Karar vericiler, yasama süreçlerinin şeffaf ve katılımcı bir şekilde sürdürülebilmesi için aşağıdaki somut mekanizmaları hayata geçirmelidirler:

o   Yurttaşlardan yazılı görüş alınmalı

o   İnternet üzerinden görüş toplanmalı,

o   Görüş alma toplantıları düzenlenmeli,

o   Süreç için belirlenen ilkeler, kurallar ve prosedürler kamuoyu ile internet aracılığıyla paylaşılmalı,

o   Çalışmalara ve sürece ilişkin güvenilir, yeterli bilgi ve takvim zamanında ve düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmalı,

o   Karar vericiler aldıkları görüşlerle ilgili geri bildirimde bulunmalı.

Denge ve Denetleme Ağı Hakkında:

p>

Denge ve Denetleme Ağı’nı, ülkemizde gerçekten işleyen bir güçler ayrılığı ile güçlü bir denge ve denetleme sisteminin sağlamasına etkin olarak destek vermek için, 2012 yılının Temmuz ayında kurduk. O tarihte sadece 13 örgütken bugün pek çok farklı görüşü ve kesimi temsil eden 97 örgütüz.81 ilde yaşayan, farklı görüşlerdeki siyasi partilere oy verenbizleri BİR ARADA tutan, hepimizin gücün asla tek bir elde toplanmaması gerektiğine olan inancımız. Gücün erkler arasında paylaşılması ve erkelerin birbirlerini dengeleyip denetlemesinin, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların karar verme süreçlerine etkin bir şekilde katılmasının ve özgür basının ifade özgürlüğünü desteklemesinin demokrasimiz için vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz.

p>

Aslında DDA’nın temellerinin atılması daha öncesine dayanıyor. Yeni anayasa yapım sürecinin 2011’de başlamasıyla birlikte, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM); Meclis, bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, düşünce kuruluşları, önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış olan vekiller ve gazetecilerden oluşan 120 kişiyi denge ve denetleme sisteminin güçlendirilmesi için Çalışma Grupları altında bir araya getirdi. Bu grup, Meclis’in güçlendirilmesi, yargının bağımsızlığının sağlanması ve rekabetçi bir siyasi parti ve seçim sisteminin oluşması konusunda 108 öneride uzlaştı.

p>

http://ipc.sabanciuniv.edu/project/strengthening-turkeys-checks-and-balances-system-through-constitutional-reform/

p>

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun görüş alma sürecini tamamladığı 2012 yılı Mayıs ayında Çalışma Grubu üyeleri bir kez daha bir araya gelerek, kuvvetler ayrılığı ile denge ve denetleme alanlarında kamuoyu ve siyasi desteğin nasıl sağlanacağı üzerine tartıştılar. Böylece demokratik reformların yapılmasını desteklemek için uzun vadede savunuculuk çalışmaları yürütmesi amacıyla Denge ve Denetleme Ağı oluştu ve bir deklarasyon kaleme aldı.

p>

DDA var olan koşullarda yeni anayasa sürecine odaklanmakla birlikte, savunuculuk çalışmalarını uzun vadede sürdürerek, yasal çerçeve ve uygulamada ne tür değişiklikler yapılması gerektiği üzerinde çalışmaya devam edecek.

p>
 

nanKaffed

Share