Deklarasyon: 21 Mayıs’a Doğru…

“İnsanları yurtlarından söküp atabilirsiniz;
fakat yurtlarını kalplerinden asla...”

p>

21 Mayıs... Çerkeslerin 1864'de uğradığı soykırım ve sürgününün yıl dönümü. Tarihin en eski dönemlerinden beri yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da eşsiz bir dil ve kültür geliştiren Çerkesler yüzyıllarca süren onurlu bir direnişe rağmen, büyük devletlerin ve Çarlık Rusyası’nın kolonyalist politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda soykırıma uğradı ve Anayurtlarından koparıldı.

Tüm baskılara, dağılmışlığa, acılara karşın Çerkesler varlıklarını ve kimliklerini koruyor, yaşatıyorlar. Bu nedenle 21 Mayıs’lar, Çerkes halkının yaşama direncinin ifadesidir. Direniştir, başkaldırıdır, diriliştir. Tüm zalimlere inat, Çerkesya'nın yeniden var olma mücadelesidir.

21 Mayıs’lar, halkımızın belleğine kazınan tüm bu acıları, savaşları, insanlık dışı uygulamaları dünyaya haykırmak istediğimiz gündür.

21 Mayıs’lar dün, bugün, yarın perspektifinde ulusal-kültürel kimliğimizi yaşa­ma ve yaşatma isteği ile geleceğe ışık tuttuğumuz günlerdir.

Bu inanç ve kararlılıkla hep bir ağızdan diasporadaki Çerkeslerin taleplerini haykırıyoruz ve;

Uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz: Soykırım ve Sürgün bir insanlık suçudur. Bu suçun bir daha işlenmesine izin vermeyiniz. Her geçen gün hızla yitirdiğimiz dilimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumamız için bizi tanıyın ve bize destek olun. Tüm insanlığın varlığı olan Ubıhça gibi diğer Kafkas dillerinin de yok olmasına izin vermeyin.

p>

Yaşanan trajedinin mirasçılarına, Rusya Federasyonu'na, sesleniyoruz: Çerkes Soykırım ve Sürgününü, Adıgey Cumhuriyeti ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nin yaptığı gibi, açık yüreklilikle tanıyın ve Çerkeslerin uğradığı tarihsel haksızlıkların telafisi için, başta anayurda dönüş hakkı ve çifte vatandaşlık olmak üzere, tüm temel insan haklarını yaşama geçirin.

p>

Çerkes soykırım ve sürgününün 150. yıldönümünde, 2014’de Kış Olimpiyatları’nın yapılacağı Soçi’nin Çerkeslerin tarihi vatanı olduğunu artık herkes biliyor. Çerkes Soykırım ve Sürgününü tanımadan Çerkeslerin tarihi vatanında yapılacak olimpiyatların, Olimpiyat Ruhuna aykırı olacağını, barış ve huzura hizmet etmeyeceğini, sadece Soykırım ve Sürgünün acısını pekiştireceğini unutmayın. Soçi Olimpiyatları Rusya Federasyonu için tarihi ile yüzleşerek barışması ve günahlarının telafisi için büyük bir fırsattır, bu fırsatı kaçırmayın. Unutmayın ki, Çerkesler barış için, kardeşlik için atılacak her adıma her zaman misliyle karşılık vermeye dün olduğu gibi bugün de hazırdır.

Dünyada en çok Çerkesin yaşadığı ülke olan Türkiye'ye sesleniyoruz: Bu ülkenin kurulması ve kalkınması için canını vermekten kaçınmayan Çerkeslerin acısını paylaşın, Çerkes Soykırım ve Sürgününü tanıyın. Asimilasyonun durdurulması için gerekli tedbirleri alın ve bu tarihsel haksızlığın sona erdirilmesi için anavatanımızla kucaklaşmamızın önünü açın.

p>

Kafkasya’yı bugün de rekabet ve çekişme alanı haline getirmek isteyen Batılı emperyal güçlere sesleniyoruz: Kafkasya’dan elinizi çekin!.. Artık çıkar hesaplarınızın kurbanı olmak istemiyoruz.

p>

Diasporadaki Çerkesler olarak artık tarihle barışmak isteriz. Geçmişi unutmadan geleceğe bakmak isteriz.

Artık sürgün ağıtlarımıza dönüş şarkılarımızı eklemek isteriz.

Geleceğimizi istiyoruz, geçmişi unutmadan…

Kafkas Dernekleri Federasyonu

p>

 

p>
nanKaffed

Share