BDP Çerkes Soykırımı İçin Meclise Dilekçe Verdi

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Çerkes sürgünü ve soykırımına ilişkin araştırma önergesi hazırlayarak TBMM'nin konu ile ilgili bir komisyon kurmasını istedi. Sabahat Tuncel’in araştırma önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

p>

21 Mayıs Çerkeslerin sadece yas ve anma günü değil aynı zamanda kolektif haklarını almada bir mücadele günüdür. Bu vesileyle, Çerkeslerin katledilmesinin yıl dönümü vesilesiyle, Çerkes halkına yönelik katliamın araştırılması, Çerkeslerin maruz kaldıkları inkar ve asimilasyoncu politikaların açığa çıkarılması ve sonuçlarının ortaya konması, Çerkeslerin hak taleplerinin karşılanması amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arzederiz.

Sabahat Tuncel

p>

İstanbul Milletvekili

p>


GEREKÇE
21 Mayıs 1864 günü tarihe, Çerkes soykırımının simgesi olarak kazınmıştır. Çerkesya'yı işgal eden Çarlık Rusyası 1 milyonu aşkın Çerkesi katletmiş, daha da fazlasını vatanından sürgün etmiştir. Sayısız insan sürgün yolunda can vermiştir. Sömürgeciliğe karşı bağımsızlık için direnen Çerkesler vahşi bir soykırıma uğramışlardır ve dünyanın dört bir yanına dağılmak zorunda bırakılmışlardır. 
Bugün Çerkes halkımızın en büyük bölümü Türkiye'de yaşamaktadır. Anadolu'daki Çerkes nüfusunun 5 milyonu aştığı ifade edilmektedir. Ancak Türkiye'de Çerkeslerin kendi kültürlerini, kimliklerini yaşayabilmek adına kolektif hakları yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin tekçi anlayışının sonucu kuruluşla beraber tıpkı diğer halklar gibi Çerkesler de inkar ve asimilasyon politikalarının kurbanı olmuştur. Çerkes Ethem'e hain damgası vurulunca, Çerkes kimliği her türlü baskının hedefi haline gelmiştir. “Tek dil, tek millet, tek vatan” tekrarında ifadesini bulan 90 yıllık ırkçı devlet politikasıyla Çerkes dili, kültürü, örgütlenmesi engellenmiştir. Bu tekçi, asimilasyoncu anlayış Çerkes halkını zorla Türkleştirmeyi hedeflemiştir. Ulusal baskı, inkar ve asimilasyon Çerkeslerin büyük soykırım acısını katmerleştirmiştir.
Toplumsal barışın inşası için önemli bir nokta da Türkiye’de yaşayan tüm farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların tüm demokratik, kolektif haklarının sağlanması gerekmektedir… Çerkes örgütleri, Çerkes kimliğinin ifadesinin ve yaşatılmasının önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması, Anadilde eğitim hakkı sağlanması, üniversitelerde talep edilen tüm dillerde akademik programlar açılması, Çerkesçe TV ve radyo yayın hakkının önünün tamamen açılması, Çerkes köylerine eski isimlerin verilmesi, çocuklara Çerkes dilinde isimler konulabilmesi, Çerkesleri hain olarak lanse eden veya inkar eden tüm ırkçı ifadelerin ders kitaplarından ayıklanması, -Türk devletin,n Abhazya ve Güney Osetya devletlerini tanıması, her iki devlete karşı Gürcistan'la işbirliğine son vermesi, - Rusya’nın soykırımdan dolayı Çerkes halkımızdan resmen özür dilemesi, anayurda dönüş hakkı tanınması ve Kafkasya’ya yerleşmek isteyenler için ekonomik ve sosyal destek sağlanması gibi temel taleplerinin karşılanması için mücadele etmektedir.
Çerkeslere yönelik yapılan inkar ve asimilasyoncu tutuma karşı Çerkesler 21 Mayıs gününü hem yas, anma günü olarak; hem de haklarını almak için bir mücadele günü olarak görmektedirler. Toplumsal barışın inşasının konuşulduğu bu günlerde farklı halkların kolektif haklarının, taleplerinin dikkate alınarak anayasal ve yasal düzenlemelerin yapılması, topluma işlemiş olan resmi ideolojinin ürünü tekçi zihniyetin ortadan kaldırılması için uzun süreli bir çaba sergilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Çerkeslerin katledilmesinin yıl dönümü vesilesiyle, Çerkes halkına yönelik katliamın araştırılması, Çerkeslerin maruz kaldıkları inkar ve asimilasyoncu politikaların açığa çıkarılması ve sonuçlarının ortaya konması, Çerkeslerin hak taleplerinin karşılanması için çözüm önerilerin çıkarılması amacıyla bir araştırma komisyonunun kurulmasını önermekteyiz.

p>

             (İMZALAR)

 

 1. Pervin Buldan / BDP Iğdır Milletvekili
 2. li>
 3. İdris Baluken / BDP Bingöl Milletvekili
 4. li>
 5. Sırrı Sakık / BDP Muş Milltvekili
 6. li>
 7. Murat Bozlak / BDP Adana Milletvekili
 8. li>
 9. Halil Aksoy / BDP Ağrı Milletvekili
 10. li>
 11. Ayla Akat Ata / BDP Batman Milletvekili
 12. li>
 13. Hasip Kaplan / BDP Şırnak Milletvekili
 14. li>
 15. Hüsamettin Zenderlioğlu / BDP Bitlis Milletvekili
 16. li>
 17. Emine Ayna / BDP Diyarbakır Milletvekili
 18. li>
 19.  Nursel Aydoğan / BDP Diyarbakır Milletvekili
 20. li>
 21. Altan Tan / BDP Diyarbakır Milletvekili
 22. li>
 23. Adl Zozan / BDP Hakkari Milletvekili
 24. li>
 25. Esat Canan / BDP Hakkari Milletvekili
 26. li>
 27. Sırrı Süreyya Önder / BDP İstanbul Milletvekili
 28. li>
 29. Mülkiye Birtane / Kars Milletvekili
 30. li>
 31. Erol Dora / BDP Mardin Milletvekili
 32. li>
 33. Ertuğrul Kürkçü / BDP Mersin Milletvekili
 34. li>
 35. Demir Çelik / BDP Muş Milletvekili
 36. li>
 37. İbrahim Binici / BDP Şanlıurfa Milletvekili
 38. li>
 39. Nazmi Gür / BDP Van Milletvekili
 40. li>
 41. Özdal Üçer / BDP Van Milletvekili
 42. li>
ol>
nanKaffed

Share