Baykal: “Sürgünde Hayatını Kaybedenleri Rahmetle Anıyor, Acılarınızı Paylaşıyorum”

Sayın Vacit KADIOĞLU
Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Türkiye'deki kimliğimizi oluşturan ana damarlarımızdan biri hiç kuşkusuz Kafkas insanlarının kimliğidir. Kafkas Halkları acı bir tarihin içinden süzülerek, uzun yıllar boyunca yaşadıkları savaşlar sonucu Türkiye'ye ve dünyanın birçok yerine sürgün olmuştur. Sürgün edilenlerin büyük bir kısmı Türkiye topraklarına gelmiş, buraya yerleşmiş ve burada yaşamaya devam etmişlerdir, burayı kendilerine vatan yapmışlardır. 

21 Mayıs 1864 yılına kadar Kafkasya’da yaşayan, o bölgenin gerçek sahibi niteliğindeki insanların çok önemli bir kısmının Anavatanlarından sürgüne gönderilmesi bir büyük facianın yaşanmasına yol açmış, yüzlerce insan sürgün yolunda hastalıktan, açlıktan hayatını kaybetmiştir. Bugün Kefken'de bulunan mezarları bu acı tarihin belgesidir. Bunca yıl geçtikten sonra bu faciada hayatını kaybeden insanlara, yurdunu, kökünü, toprağını, vatanını terk etmek zorunda bırakılan insanlara gösterilecek en büyük saygı bu ıstırabı yaşamış olan insanların anısını unutmamaktır, unutturmamaktır. 

Elbette insanlar yaşadıkları acılardan düşmanlık çıkarmayacaklardır. Ama yaşadıkları acıların unutulmasına da göz yummayacaklardır. Bu düşüncelerle, 21 Mayıs Büyük Çerkes Sürgününün 149. Yıldönümünde, sürgünde hayatını kaybeden tüm Kuzey Kafkasyalıları saygıyla anıyor, bugün bu topraklara kök salmış, burayı yurt edinmiş torunlarının acılarını yürekten paylaşıyor, sevgiler saygılar sunuyorum. 

Deniz Baykal
Antalya Milletvekili


nanKaffed

Share