Doğu Akdeniz Çerkes Gençliği A.Ç.K. Derneğinde Buluştu

Daçgenç Suriye'den gelen soydaşlarını unutmadı...

Doğu Akdeniz Çerkes Gençliği 2. dönem 2. toplantısını Adana Çerkes Kültür Derneği’nde gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 gencin katıldığı program saat 11.30'dan itibaren misafir genç grupların karşılanmasıyla başladı. Adana Çerkes Kültür Derneği Kadın Kollarının hazırladığı yiyecek ve içecek ikramından sonra toplantıya geçildi. Toplantı Teuwej Hajykoe Moderatörlüğünde başladı. Açılış konuşmasını A.Ç.K.Derneği başkanı Psimit İsa Elagöz yaptı. Daha sonrasında belirlenen konular üzerinde konuşmacılar sırayla davet edildi. 

-Nalğouy Nihat Altınay Abhazya ve Abazalar hakkında bilgiler verdi.

-Yemuz Bayazıt Tarakçı Anadil ile ilgili sıkıntılarımızı anlattı ve 30 Haziranda Kabardey Balkar'a yapılacak gezi programının içeriğiyle ilgili gençleri bilgilendirdi.

-K.Maraş Kafkas Kültür Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Meretuko Semih Canbolat; Çerkes kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesinde formal ve informal eğitimin yeri, adlı konuşmasını yaptı.

-Daçgenç G.antep temsilcisi Loshten Erhan Karşılar Büyüklerimizin, Thamadelerimizin bugünlere taşıdığı  Adığe Dilini şimdiki nesiller olarak devralıp bilinçle hareket ederek, dili öğrenmek ve öğretmek konusunda azmederek gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini vurgulayan bir konuşma yaptı...

-Mersin Daçgenç temsilcisi Cemguy Harun Oral'da gençlerimizin Çerkeslikle ilgili problemleri hakkında bir konuşma yaptı.

-Göksun Çerkes Derneğinden gelen gencimiz Mustafa Kurar, bu toplantıların gençliğimiz ve geleceğimiz adına önemini vurgulayıp teşekkürlerini sundu.

TOPLANTI DA ALINAN KARARLAR

* 25 Mayıs'ta yapılması planlanılan 21 Mayıs Sürgün Anma Etkinliklerine Doğu Akdeniz Çerkes Gençleri olarak katılım sağlanmasına ve temsilcilerin vereceği karar doğrultusunda mesaj içeren T-shirtlerin yaptırılması ya da daha etkili bir mesajı 21 Mayıs Sürgün Anma Etkinlikleri katılımcılarına sunulmasına...

* Bir sonraki toplantının Göksun’da yapılmasına ve yapılacak toplantının temsilcilerin ilgililerle görüşüp toplantı tarihi ve yerinin duyurulmasına, yapılacak bu toplantının bir yılın yorgunluğunun atılması düşünülerek piknik ve eğlence içerikli olmasına, aktarılacak bilgilerin doğaçlama olarak yapılmasına..

* Sponsorlar bulunarak Doğu Akdeniz Çerkes Gençliği Tanıtımı için web sitesi, kitapçık veya broşür bastırılmasına...

*Bu toplantının ayrı bir önemi ise 7 Nisan 2013 K.Maraş Toplantısında alınan karar doğrultusunda Adana'da yapılacak etkinlikle Suriye'den gelen soydaşlarımız içinde yardım toplanılması idi. Yapılan çekilişler sonucunda toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için A.Ç.K.Derneği Başkanı ve Kaffed Suriye Kriz Masası Üyesi Psimit İsa Elagöz'e teslim edilmesine karar verildi.

**Suriye'den gelen soydaşlarımız konusunda duyarlılık gösteren İ.K.K.D Genç, Ankara Çerkes Gençliği, Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği Gençleri, Gönen Çerkes Gençliğini ve tüm Çerkes gençlik gruplarını duyarlılıkla yaptıkları kampanya ve projelerinden dolayı Doğu Akdeniz Çerkes Gençliği olarak tebrik ediyoruz. Derneklerin, Çerkesliğin lokomotifi olan gençlerin bu tarz toplumsal olaylarda ''ben yaptım, ben daha iyi yaptım, bizim grup yaptı üstünlük sağlama ve vitrin endişelerinden ziyade'' kültürel sorumlulukla hareket etmeleri bizlerin umudunu arttırmakta ve mutlu etmektedir. Diline, geleneklerine, anavatanlarına ve insanlarına sahip çıkan bir milletin yok olması imkansızdır... Ayrılık yaratmak amacıyla süslü -püslü düşünce ve davranışlarıyla aramızda, etrafımızda dolaşanların oyunlarını bozmak için Çerkesliğin devamlılığını yürekten isteyen ve sorumlulukla hareket eden gençlerin olması kaostan, ayrılıklardan beslenenlerin korkulu rüyasıdır. 

- Toplantı Wuig ile başlayan düğünle devam edip, bölgeden gelen gençlik gruplarının yolcu edilmesiyle son buldu.

Doğu Akdeniz Çerkes Gençliği olarak, ev sahipliğimizi üstlenen Adana Çerkes Kültür Derneği Yönetim kuruluna, dernek üyelerine, Özellikle Kadın Kollarına ve Gençlik Komisyonuna; özetle bu toplantıya emeğiyle, yüreğiyle, fikirleriyle, düşünceleriyle, katılımıyla maddi ve manevi katkı da bulunan herkese Doğu Akdeniz Çerkes Gençliği olarak çok teşekkür ediyoruz...

DEĞERLİ ÇERKES HALKINDAN RİCAMIZDIR:

Bu toplantıların toplumumuzun geleceği adına doğrular biriktirerek bizleri yarınlara hazırlayacağı, yarınlara daha az problemle götüreceğine inancımız hala devam ediyor. Bu anlamda bu toplantıları eleştirmek için eksik ve yanlışlar bulmak çok kolay, ki bizler haddini aşmayan, yapıcı eleştirilere her zaman açığız. Eksiklerimiz ve yanlışlarımız da mutlaka olacaktır, ama samimiyetimizden kimsenin şüphesinin olmasını istemiyoruz. Ve buradaki asıl gerçeği gözden kaçırmamamız gerekiyor. Çerkesler asimile oluyor, Çerkesliğin sosyal yaşama etkisi azalıyor ve dolayısıyla da kültürel problemlerimiz hızla artıyor. Bizler DAÇGENÇ olarak sizleri eksiklerimizi hep beraber gidermeye, yanlışlarımızı hep beraber doğrulara çevirmeye Çerkesliğin geleceğine dair duyduğumuz kaygılarımızın endişesiyle çağrı da bulunuyoruz Doğu Akdeniz Çerkes Gençliği Temsilcileri olarak kişilerle, kişisel çekişmelerle işimiz olmadığını amacımızın Çerkes gençliğine, Çerkesliğe ve yarınlarımıza hizmet vermek olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Birlikte hareket etmelerin daha etkili kararlar aldıracağına ve bu kararlara uyulma konusunda baskı unsuru oluşturacağımıza inancımız çok yüksek. Bu baskı unsurunun gerçekleşmesi için etkin ve samimi kalabalıklar oluşturmalıyız. Kişisel çıkarlarımızı, ceviz kabuğunu doldurmayacak problemlerimizi bir yana bırakıp Çerkesliğin doğruları etrafında tüm Çerkeslerin, özellikle tüm Çerkes Gençlerinin toplanması gerektiğinin şart olduğunun farkındayız. Amacı Çerkeslik olan herkesi beraber hareket etmelere, aynı sesleri çıkarmaya davet ediyoruz. Bizim fazlaca ihtiyacımız olan hoşgörüye, birbirimizi sahiplenmeye, birbirimizle yardımlaşmaya davet ediyoruz. Bizlerin amacı gerçekten Çerkesleri ve Çerkesliği kurtarmaksa; yeri geldiğinde Çerkes halkıyla omuz omuza vermekten kaçınmayacak; her mevkide, her branşta; bilimde, bürokrasi de, sporda, edebiyatta, müzikte insanlar yetiştirmeliyiz, yetiştirenlere sahip çıkmalıyız. İş adamlarımızı işsiz gençlerimize, Çerkesliğin geleceği için öncelik ve daha fazla şans vermeye davet ediyoruz.Ve tabi ki gençlerimiz de sorumlulukla hareket ederek iş adamlarımızı mahçup etmeyerek, daha fazla çalışarak onure etmeye davet ediyoruz... Doğru işler yapmaya çalışanları kişisel kaygılarımızla eleştirmek, yaralamak, olmazları oldurup, aşağılara çekmek yerine, dosta düşmana karşı baş tacı yapmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sığmayan, biz Çerkeslere hiç yakışmayan ''dedikodu ve yalandan'' kesinlikle uzak durmaya davet ediyoruz. Gençlerimizi sosyal ilişkilerinde Çerkesliği, ailesini, sülalesini, arkadaşlarını düşünerek daha dikkatli olmaya, sokaktaki herhangi bir insandan farklı olduğunu göstermeye davet ediyoruz. Aksi halde Çerkeslere ve Çerkesliğe dair kurulacak tüm cümleler, yapılacak tüm davranışlar, anma ve kutlama programlarında sallanan bayraklar, atılan sloganlar anlamsız kalacaktır... 

Bizleri fikri ve zikri olarak Çerkeslikten, Çerkeslerden uzaklaştıran tüm ideolojilerden, maddi ve manevi kaygılarla hareket etmelerden ''hep bana hep bana'' düşünce ve davranışlarından uzak durmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; 

 Saygılarımızı ve Sevgilerimizi sunuyoruz...

 '' ÇERKESLİĞİN YAŞANMAYA İHTİYACI VAR.! ''

(Адыгагъэр псэуну хуэныкуъэщ.)

Doğu Akdeniz Çerkes Gençliği ve 

Adana Çerkes Gençleri 

Organizasyon Komitesi Adına 

 (Teuwej Hajykoe )

 

{gallery}/haber/diaspora/2013/adana/genclik{/gallery}

p>

 

КЪУЭК1ЫП1Э АКДЕНИЗ ЧЕРКЕС  Щ1АЛЭГЪУАЛЭР АДАНА ЧЕРКЕС ЗЭГУХЬЭНЫГЪЭМ ЩЫЗЭХУЭСАЩ.

p>
 
 
''Къуэк1ып1э Акдениз черкес щ1алэгъуалэ гупым Сирие къик1а ди къуэшхэр зыщагъэгъупщакъым.''
 
 
Къуэк1ып1э Акдениз черкес щ1алэгъуалэр ет1ыуанэ лъэхънэм и ет1анэ зэхуэсыр Адана къалэ  черкес зэгухьэныгъэм щырагъэк1уэк1ащ. Щ1алэгъуалэу щит1 (200) 
хуэдиз къыздырихьэл1а зэхуэсым ипэ къихуэу сыхьэт 11.30 м хьэщ1эхэр къырагъэблэгъащ. Адана черкес ц1ыхубз гупым ягъэхьэзыра ерыскъы дахэ,1энэ узэдахэмк1э хьэщ1эхэм гукъэк1 хуащ1а нэужь зэхуэсым щ1идзащ. Зэхуэсым и модераторыр Теувэж Хьэжьыкъуэт.
 
Зэхуэсыр къызэ1уихащ,Адана черкес зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Сымыт Иса. Ит1анэ къагъэпсалъэну къырагъэблэгъащ,Абазэ щ1алэ Налгъэу Нихьат Алтынай. Ар абазэхэм я тхыдэ,Тыркум щы1эхэм я гъащ1эм тепсэлъыхьащ.
 
Ещанэу емуз Баязым анэдэлъхубзэм Тыркум щыди1э проблемхэмрэ, ар зэф1эха зэрыхъунухэм игугъу къахуищ1ащ,ик1и мэкъуэуэгъуэм и щэщым (30-06-2013) хэкужьым щ1алэгъуалэ гуп игъусэу зэрык1уэнухэм щыгъуазэ ищ1ахэщ.
 
 
Мараш адыгэ щ1алэгъуалэ комисэм и тхьэмадэ Мэрэтыкуъэ Семих, Адыгэ щэнхабзэр хъума зэрыхъунум,ар щ1эблэм къазэрыхуэгъэнэн хуейм тепсэлъыхьащ. (Лъостэн Эрхан)Г.Антеп, (Ч1эмгуий Хьэрун) Мерсин, (Курар Мустафа)Гокусун, къалэхэм я л1ык1уэхэри къэпсэлъахэщ
 
 
ЗЭХУЭСЫМ КЪЫЩАХЬА УНАФЭХЭР
 
*Накъыгъэм и т1ощ1ырэ зы (21) щыгъуэ махуэм гупыр зэрыхэхьэну,абдеж къагъэсэбэпыну матерял,1эмэпсымэхэр къызэрагъэпэщыуну,гупыф1ыу абы зэрык1уэунхэр.
 
*Къык1элъык1уэ зэхуэсыр Гуоксун (Джылахъстэнейм) зэрыщащ1ынур.
 
*Бысым (Спонсор) къагъуэтыу бэдаушым къац1ыхун къащ1эн щхьа тхылъ н.къ. ягъэхьэзырын.
 
*Нэхъ ипэ Мараш къалэ щек1уэк1а зэхуэсым ипкъ итк1э Сирие къик1ыжа ди къуэшхэм папщ1э экономи дэ1эпыкъуныгъэ иджыри зэращ1ар,абы къызэрыпащэнур. Зэхуэса ахъшэхэр Каффед зэгухьэныгъэм къызэрагъэпэща Сирие зэщ1эхъеиныгъэм и л1ык1уэ Сымыт Иса иратыну.
 
Атк1э къызэхуэсахэм,хэлъхьэныгъэ къэзыщ1ахэм ф1ыщ1э гуапэ хуащ1ащ.
 
 
 
АДЫГАГЪЭР ПСЭУНУ ХУЭНЫКУЪЭЩ
 
Къуэк1ып1э Акдениз черкес Адана щ1алэгъуалэ гуп.
 
Къызэгъэпэщак1уэ комисэм яц1эк1э
 
Теувэж Хьэжыкуъэ.
 
(Зэзыдзэк1ар: Емуз Баязыт. Тыркум Мараш къалэ.)

nanKaffed

Share